Wiadukt w Małkini

Wiadukt nad D29-6. Widok w kierunku Białegostoku. Fot. Piotr Kosiński, www.bazakolejowa.pl
  • Rodzaj przeprawy: wiadukt belkowy
  • Numer linii: 34
  • Kilometr linii: 51,900
  • Rok budowy: 2018
  • Przeszkoda: linia kolejowa nr 6
  • Długość wiaduktu: 38 m.
  • Szerokość przęsła: 7 m.
  • Położenie pomostu: jazda górą
  • Przyczółki: betonowe
  • Status: czynny

Historia:

Wiadukt kolejowy w Małkini powstał w roku 1892 jako trzyprzęsłowa konstrukcja oparta na dwóch przyczółkach i dwóch kamiennych filarach. Środkowe przęsło było dłuższą, trapezową konstrukcją kratownicową zaś skrajne przęsła krótszymi, prawdopodobnie stalowymi, belkowymi. Niestety nie wiadomo nic o historii tego wiaduktu w okresach I Wojny Światowej oraz międzywojennym. Prawdopodobnie w tym pierwszym okresie został zniszczony i odbudowany po wojnie. Cała konstrukcja była wiaduktem dwutorowym. Oba tory były ułożone na pomoście na drewnianych podkładach i mostownicach.


Budowa wiaduktu w 1892 roku. Autor nieznany.
Budowa wiaduktu w 1892 roku. Autor nieznany.
Zdjęcie lotnicze z 16 września 1944 roku ukazujące stację Małkinia wraz z wiaduktem na linii nr 34.
fotopolska.eu
Zdjęcie lotnicze z 16 września 1944 roku ukazujące stację Małkinia wraz z wiaduktem na linii nr 34.
fotopolska.eu

Okres II Wojny Światowej to czas intensywnych bombardowań Małkini oraz odbudowy zniszczeń przez wojska okupanta. W 1944 roku wiadukt prawdopodobnie został zniszczony przez bombardowanie zaś jego szczątki szybko uprzątnięto z potrzeby udrożnienia linii kolejowej z Białegostoku otwierając drogę ucieczki wojskom III Rzeszy będącym w odwrocie. Na zdjęciach lotniczych z 2 września 1944 roku po wiadukcie nie ma ani śladu natomiast widać liczne leje po bombach. Kolejne zdjęcia lotnicze wykonane 16 września ukazują już nowy wiadukt, istniejący do roku 1984. W ciągu dwóch tygodni Armia Czerwona wybudowała nowy wiadukt udrażniając linię co tylko dowodzi jak ważną strategicznie dla II Wojny Światowej była Kolej Żelazna Siedlecko – Ostrołęcka.
O latach 1944 – 1984 niewiele można powiedzieć. Odbudowa kraju ze zniszczeń wojennych obejmowała także to miejsce aczkolwiek nie wiadomo, czy PKP zdecydowało się pozostawić wybudowany przez Armię Czerwoną wiadukt czy postawiło własną konstrukcję.

W roku 1984 powstał tu wiadukt zastępczy – konstrukcja belkowa osadzona na dwóch przedwojennych przyczółkach, składająca się z jednego stalowego przęsła o długości 55 metrów, oparta na dwóch filarach kratownicowych. Jak to zwykle bywało z konstrukcjami zastępczymi miał zastępować właściwy wiadukt do czasu, aż znajdą się fundusze na jego budowę. Te jednak się nie znalazły zaś postępujący kryzys kolei sprawił, że budowy zaniechano. Konstrukcja postawiona w roku 1984 służyła z ograniczeniami aż do roku 2018. Wiadukt miał długość 55 metrów i szerokość 5m.

W roku 2018 w ramach modernizacji linii kolejowej nr 6 oraz stacji Małkinia istniejący wiadukt w ciągu linii kolejowej nr 34 rozebrano łącznie z przyczółkami i wybudowano nowoczesną, betonową konstrukcję.


Infrastruktura:

Przed 2018 rokiem:

Przed rokiem 2018 w kilometrze 51,900 linii nr 34 istniał wiadukt tymczasowy powstały w roku 1984. Była to konstrukcja stalowa, belkowa. Jedno przęsło o długości 55 metrów oparte było na dwóch przyczółkach za pomocą łożysk wałkowych jednokierunkowych. Podtrzymywane było przez dwie kratownicowe podpory stanowiące filary wiaduktu, oparte na nich na drewnianych belkach przenoszących obciążenia. Pomost składał się z torowiska ułożonego na drewnianych mostownicach i uzupełnione drewnianą nawierzchnią z desek oraz stalowymi barierkami z siatkami nad siecią trakcyjną linii nr 6.

Po roku 2018:

W roku 2018 wiadukt tymczasowy został rozebrany i ruszyła budowa nowego wiaduktu oddanego do użytku w 2020 roku. Wiadukt ten ma długość 38 metrów i szerokość ok 7 m. Jest to konstrukcja stalowa, belkowa, oparta na dwóch przyczółkach betonowych oraz jednym betonowym filarze za pomocą łożysk jednokierunkowych, wałkowych. Pomost stanowi torowisko ułożone na podsypce z tłucznia oraz dwa chodniki techniczne zabezpieczone stalowymi barierkami z siatkami nad siecią trakcyjną linii kolejowej nr 6.


Lokalizacja wiaduktu:


Wyświetl większą mapę

Galeria:

Nocny przejazd pociągu towarowego linia kolejową nr 6 na odcinku Małkinia – Czyżew. Od 24 sekundy widoczny nowy wiadukt w ciągu linii nr 34 będący w tamtym czasie w trakcie budowy.

Źródła: bazakolejowa.pl, semaforek.kolej.org.pl, youtube.com, fotopolska.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *