„Archiwum X”

Wpis ten to zestawienie wszystkich znanych obiektów infrastruktury, które niegdyś istniały aczkolwiek nie ma pewności co do ich przeznaczenia, dat istnienia czy celów do jakich służyły. Nierozszyfrowane zagadki, domysły, przypuszczenia.


Tor 4 stacji Treblinka

Numeryczny model terenu udostępniany na Geoportalu wyraźnie pokazuje nasyp po nieistniejącym już torze dodatkowym stacji Treblinka. Tor ten według dzisiejszych standardów oznaczony numerem 4 przebiegał po wschodniej stronie stacji za budynkami stacyjnymi (dworcem oraz magazynem). Prawdopodobnie nasyp pochodzi z czasów, gdy powstała stacja w Treblince zaś jej układ torowy przypominał ten z Gucina aczkolwiek w nieco większej skali. Niestety nie zapisały się żadne informacje dotyczące tego toru. Nie widać ich też w kadrach z filmu Shoah Claude’a Lanzmanna, kręconego pod koniec lat 70-tych. Tor ten wygląda na typowo „objazdowy” i mógł być wybudowany przez III Rzeszę w celu sprawniejszej „obsługi” składów do Obozu Zagłady.

Profil terenu (WMTS) stacji Treblinka - screen z portalu Geoportal.gov. na którym dość dobrze widać nasyp po torze dodatkowym, przebiegającym za budynkami stacyjnymi.

Nieznana żwirownia w Wólce Okrąglik

Przeglądając mapy w geoportalu, używając nakładki z numerycznym modelem terenu możemy znaleźć pozostałości po całkiem sporej żwirowni w okolicy Wólki Okrąglik. Posiadała ona swoją bocznicę odgałęziającą się od toru linii nr 34 około kilometra 65, na odcinku Wólka Okrąglik – Kosów Lacki. Bocznica odbijała łukiem na południowy zachód i wchodziła w głąb żwirowni.

Sama kopalnia miała długość około 520 metrów i powierzchnię prawie 6 hektarów. Jej rozmiary były porównywalne ze żwirownią Lubelskich Kopalni Granitu i Żwiru, zlokalizowanej pomiędzy Wólką Okrąglik oraz Treblinką. Powstała zapewne jak większość tego typu obiektów zaraz po I Wojnie Światowej ale data zakończenia wydobycia jest nieznana. Podobnie jak wszelkie informacje o jej właścicielu czy zakresie działalności.

Numeryczny Model Terenu z portalu geoportal.gov ukazuje ślady po nieznanej żwirowni pomiędzy Wólką Okrąglik a Kosowem Lackim.

Nieznana odnoga bocznicy w Komorowie

Bocznica wojskowa w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej kryje pewien sekret. Podczas II Wojny Światowej lotnictwo Luftwaffe (dokładnie w sierpniu 1944 roku) wykonało zdjęcia nieistniejącej dziś bocznicy prowadzącej do lasu w okolicach miejscowości Nagoszewka. Tor ten miał swój początek na łuku w okolicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej i biegł w kierunku południowym zbliżając się do dzisiejszej drogi S8. Dalej przebiegał do niej równolegle aż w okolice dzisiejszego terenowego oddziału GDDKiA, mieszczącego się obok trasy Warszawa – Białystok, kilka kilometrów przed Ostrowią Mazowiecką.

Tutaj mieścił się punkt zdawczo – odbiorczy z dwoma torami i rozjazdami umożliwiającymi oblot składu. O ile sama bocznica nie jest niczym nadzwyczajnym o tyle ślady jakie po niej pozostały już tak. Tuż przed pierwszym rozjazdem bocznicy na gruncie widać wyraźne ślady w postaci kwadratowych wgłębień ułożonych równolegle do siebie, w dwóch rzędach wzdłuż toru bocznicy. Ich pochodzenie nie jest jednak znane. Nie zachowały się żadne informacje mówiąc o samej bocznicy czy infrastrukturze, która tam istniała. To co zostało po bocznicy nie pozwala nawet na domysły…

Profil numeryczny terenu z geoportalu ukazuje nieznaną odnogę bocznicy w Komorowie. Doskonale widoczne ślady po torze bocznicy rozdzielającym się na dwa w punkcie zdawczo - odbiorczym. Dobrze widać także nieznanego pochodzenia punktowe wgłębienia w terenie oraz dzisiejszą trasę S8 biegnącą równolegle do dawnej bocznicy.
Profil numeryczny terenu z geoportalu.
Profil numeryczny terenu z geoportalu ukazuje nieznaną odnogę bocznicy w Komorowie. Doskonale widoczne ślady po torze bocznicy rozdzielającym się na dwa w punkcie zdawczo - odbiorczym. Dobrze widać także nieznanego pochodzenia punktowe wgłębienia w terenie oraz dzisiejszą trasę S8 biegnącą równolegle do dawnej bocznicy.
Zdjęcie lotnicze wykonane przez Luftwaffe w 1944 roku, pochodzące z portalu fotopolska.eu

Podgląd w maps.google.com


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *