Łącznica nr 514

20.04.2020. Ślad po rozebranej łącznicy nr 514. Widok w kierunku Treblinki.
 • Typ: łącznica kolejowa
 • Zakład PLK: IZ Siedlce
 • Posterunek początkowy: Prostyń Bug (PrB)
 • Posterunek końcowy: Treblinka (Tr)
 • Długość: 3,180 km.
 • Szerokość toru: 1435 mm
 • Elektryfikacja: nie
 • Prędkość konstrukcyjna: 80km/h
 • Infrastruktura pasażerska: brak
 • Ilość przejazdów kolejowych: 2
 • Ilość mostów: 2
 • Data budowy: 1941 r.
 • Data zawieszenia ruchu: 27.11.2000 r.
 • Status: rozebrana w 2010 r.

Historia:

Łącznica kolejowa nr 514 powstała pomiędzy posterunkiem odgałęźnym Prostyń Bug a stacją Treblinka w 1941 roku z inicjatywy kolei Ostbahn (koleje polskie pod zarządem okupanta). Podstawowym jej celem było pominięcie ważnego strategicznie i wrażliwego na zniszczenie mostu nad rzeką Bug na linii nr 34 aczkolwiek zbudowana została prawdopodobnie w celu przyspieszenia transportów zmierzających z Warszawskiego Getta do Obozu Zagłady w Treblince. Pozwalała ona na bezpośredni przejazd pociągów do Treblinki z pominięciem stacji Małkinia gdzie pociągi jadące z kierunku Warszawy musiały zmieniać kierunek jazdy, co było czasochłonne.
Po II Wojnie Światowej skutkiem braku mostu nad rzeką Bug łącznica była naturalnym objazdem i przejęła cały ruch z Siedlec do Ostrołęki. Kursujące tędy pociągi zmierzające do Małkini udawały się do stacji Sadowne Węgrowskie gdzie zmieniały kierunek jazdy i przekraczały rzekę Bug mostem w ciągu linii kolejowej nr 6 Warszawa – Białystok. Sytuacja ta miała miejsce do roku 1971 gdy odbudowano most nad Bugiem w Treblince. Do roku 1997 kursowało tędy już tylko pociągów towarowych oraz kilka połączeń pasażerskich relacji Tłuszcz – Siedlce, pomijających Małkinię. W roku 1997 z powodów technicznych zamknięto most w Treblince i łącznica nr 514 stała się po raz kolejny linią objazdową aczkolwiek przejechało po niej już tylko kilka pociągów zdawczych oraz jeden pociąg specjalny, uruchomiony w 1998 roku dla miłośników kolei. Finalnie 27 listopada 2000 roku łącznica została zamknięta zaś 10 lat później rozebrana.

Rok 2009. Most nad jednym z cieków wodnych w ciągu łącznicy nr 514.

Infrastruktura:

Łącznica zaczynała się rozjazdem nr 3 na posterunku odgałęźnym Prostyń Bug zlokalizowanym w ciągu linii kolejowej nr 6: Zielonka – Kuźnica. Odbijała łukiem w prawo i wzdłuż wałów przeciwpowodziowych wędrowała na wschód by po 2 kilometrach łukiem w prawo skierować się w stronę stacji Treblinka, włączając się w nią równolegle z linią nr 34 z Małkini.
W ciągu całego jej przebiegu znajdowały się dwa mosty nad ciekami wodnymi (jeden łączył Jezioro Bużysko z rzeką Bug) oraz dwa, niestrzeżone przejazdy kolejowe z czego jeden łączył miejscowość Borowe z Treblinką.


Lokalizacja łącznicy:


Wyświetl większą mapę

Galeria:


Źródła: atlaskolejowy.net, bazakolejowa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *