Ostrów Mazowiecka

Stacja Ostrów Mazowiecka jest jedną z dwóch czynnych stacji kolejowych w ciągu dawnej linii nr 34. Przyjmuje pociągi wyłącznie towarowe a dwa place rozładunkowe pracują tu pełną parą.


20.04.2020. Południowa głowica stacji z semaforami wyjazdowymi w stronę Małkini oraz nastawnią wykonawczą Om1.
 • Typ: stacja pośrednia
 • Linia: 34
 • Kilometr: 33,900
 • Data budowy: 1893 r.
 • Data zamknięcia: –
 • Semafory: kształtowe
 • Rozjazdy: ręczne
 • Ilość torów: 4
 • Ilość bocznic: 1
 • Perony: 2
 • Budynek dworca: rozebrany
 • Odległość od centrum miejscowości: 2,8 km
 • Status: czynna

Historia:

Stacja w Ostrowi Mazowieckiej powstała w roku 1893 jako „Komarów”. Jej znaczne oddalenie od centrum miasta wiązało się z powstającymi równolegle pobliskimi koszarami. W latach 1891 – 1893 w sąsiadującym z Ostrowią Komorowie powstał „Sztab Saltinowski”, jednostka wojskowa, w której stacjonowały 2 pułki piechoty: 23 Niżowski Pułk Piechoty gen. feldmarszałka Sałtykowa i 24 Simbirski Pułk Piechoty. Koszary ze stacją połączyła bocznica o długości 5,5 km zaś sama stacja przyjmowała i odprawiała praktycznie tylko pociągi wojskowe. W 1926 do koszar przeniesiono słynną Szkołę Podchorążych Piechoty zaś samą jednostkę rozbudowano i zmodernizowano. W okresie II Wojny Światowej stacjonowały tu wojska okupanta, które w 1944 spaliły całą jednostkę zaś stację w Ostrowi Mazowieckiej zniszczono wysadzając m. in. budynek dworca. Dziś w byłych koszarach mieści się jednostka służby topograficznej oraz szkoła podstawowa zaś bocznica do stacji mimo, że czynna nie jest używana.
Sama stacja w Ostrowi Mazowieckiej po II Wojnie Światowej została odbudowana. Powstał nowy, ceglany budynek dworca, bocznica do stacji paliw oraz nasycalnia podkładów. W 1976 za sprawą modernizacji linii nr 34 wymieniono wszystkie tory stacyjne aczkolwiek urządzenia sterowania ruchem nie zmieniły się. 17 lat później w wyniku zawieszenia ruchu pasażerskiego stacja przestała obsługiwać ruch pasażerski aczkolwiek pod względem ruchu towarowego żyje do dziś. Po zlikwidowanej w 2000 roku nasycalni podkładów pozostały już tylko problematyczne zanieczyszczenia wód gruntowych, bocznica do stacji paliw jest nieczynna i nieprzejezdna ale plac ładunkowy działa i codziennie pracuje pełną parą. Ostrów Mazowiecka przyjmuje pociągi zdawcze z Małkini i Ostrołęki a sporadycznie obsługuje ruch tranzytowy gdy linią nr 34 zostaną wytyczone objazdy.


Infrastruktura:

Stacja kolejowa w Ostrowi Mazowieckiej powstała w roku 1893, w kilometrze 33,900 linii kolejowej nr 34, w odległości prawie 3 km od centrum miasta. Jest stacją pośrednią posiadającą jeden tor główny i dwa główne dodatkowe. Infrastrukturę pasażerską stanowią dwa nieużywane perony ziemne. Peron nr 1 jest peronem przydworcowym o długości 195 metrów i wysokości 30 cm zaś peron nr 2 to peron wyspowy o długości 205 metrów i wysokości 30 cm. Ceglany budynek dworca zawierający kasę biletową, poczekalnię oraz kasę towarową (czynną do końca) rozebrano w 2015 roku razem z oświetleniem peronów. Pozostała po nim tylko zrujnowana fontanna na dziedzińcu.
Ruchem na stacji kierują dwie parterowe nastawnie: od strony Ostrołęki dysponująca Om zaś od strony Małkini wykonawcza Om1. Obie nastawnie w 2012 roku zostały wyremontowane a druga z nich – wykonawcza – jest dziś otwierana tylko podczas wjazdu pociągu.
Urządzenia SRK to ponad stuletnie, ciągle semafory kształtowe oraz zwrotnice ręczne z zamkami kluczowymi.
Południowa głowica stacji obsługiwana przez nastawnię wykonawczą Om1 to dwa rozjazdy oraz 4 semafory (trzy wyjazdowe i jeden wjazdowy) a także kiedyś strzeżony przejazd kolejowy kat. D w ciągu ulicy Wesołej. Północna głowica stacji jest już dużo bardziej rozbudowana. Nastawnia dysponująca Om, 9 rozjazdów, 3 wykolejenice, 3 semafory wyjazdowe, jeden wjazdowy, jeden tor wyciągowy, dwa tory odstawcze (z czego jeden, przy nastawni jest częścią dawnej bocznicy do nasycalni podkładów oraz stacji paliw) a także bocznica WBK 155 do jednostki wojskowej, nieużywana rampa kolejowa i duży plac rozładunkowy. Pomiędzy semaforem wjazdowym od strony Ostrołęki a pierwszym rozjazdem znajduje się przejazd kolejowy kat. D w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 do Łomży. Przejazd ten był kiedyś strzeżony. Obok płyty przejazdowej znajdują się fundamenty po strażnicy.
Na początku roku 2021 na potrzeby budowy trasy Via Baltica tor nr 2 przekształcono w tor rozładunkowy a w okręgu Om1 założono wykolejenicę Wk11. Przy torze usypano plac o długości około 500 metrów.
Stacja w Ostrowi Mazowieckiej obecnie czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 – 16:00.


Chronologia wydarzeń:

 • 1893 – otwarcie stacji
 • 1944 – odbudowa ze zniszczeń wojennych
 • 1976 – modernizacja torowiska
 • 2012 – remont nastawni
 • 2015 – rozbiórka dworca

Chronologia nazw:

 • 1893 – 1915 – Komarów
 • 1915 – 1918 – Ostrow Komorowo
 • 1918 – 1919 – Ostrów – Komorów
 • 1919 – 1924 – Ostrów Komarowo
 • 1924 – 1937 – Ostrów Mazowiecki
 • 1937 – 1939 – Ostrów Mazowiecka
 • 1939 – 1944 – Ostrow Mazowiecki
 • Od 1944 do dziś – Ostrów Mazowiecka

Lokalizacja stacji:


Wyświetl większą mapę

Galeria:


Ciekawostki:

 • Ostatni planowy pociąg osobowy mający postój w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymał się tu dnia 31.03.1993 roku o godzinie 21:24 i był to osobowy nr 70223 relacji Ostrołęka – Małkinia.
 • Ostatnim nieplanowym pociągiem pasażerskim, który zatrzymał się w Ostrowi Mazowieckiej był pociąg nr 19210 „Ostrovia” relacji Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka i został uruchomiony dnia 9 maja 2021 przez TurKol.pl sp. z o.o. w ramach imprezy „Mazowsze 2021”.

Źródła: atlaskolejowy.net, bazakolejowa.pl, gmina Ostrów Mazowiecka, Tygodnik Ostrołęcki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *