Droga żelazna z Siedlec do Ostrołęki

Historia kolejowego węzła siedleckiego zaczyna się 9 października 1866, gdy na budowanej linii kolejowej z Warszawy do Terespola powstaje stacja Siedlce. 20 lat później stacja staje się ważnym węzłem kolejowym gdy oddana do użytku zostaje linia kolejowa do Małkini.

W latach 1882 – 1887 przedsiębiorstwo budowy linii kolejowej kierowane przez Teodora Kiślańskiego wybudowało linię kolejową z Siedlec do Małkini spinając w ten sposób dwa niezwykle ważne dla Królestwa Polskiego ciągi komunikacyjne: Kolej Warszawsko – Terespolską oraz Kolej Warszawsko – Petersburską. 6 lat później linia została przedłużona do Ostrołęki i połączyła stolicę Guberni Siedleckiej z siedzibą powiatu ostrołęckiego Guberni Łomżyńskiej. W ciągu następnych 120 lat kolej żelazna do Ostrołęki będzie świadkiem wzlotów i upadków, walk o niepodległość, rozwoju najuboższych regionów i masowych eksterminacji ludności. Pod koniec lat 80-tych XX wieku sama straci na znaczeniu i popadnie w zapomnienie, by w ciągu kolejnych lat praktycznie przestać istnieć.

Dziś po dawnej magistrali pozostało już tylko kilka przejezdnych odcinków torów a po setkach pociągów kursujących po malowniczym szlaku łączącym południowe Podlasie i Kurpiowszczyznę pozostały już tylko wspomnienia.

Strona ta powstała z myślą o ocaleniu przed zapomnieniem historii linii kolejowej, która nie raz już była o krok od rozebrania i zapomnienia. Ma ona na celu połączyć wszystkie dane, fakty, opowiadania i historie związane z tym kolejowym szlakiem oraz zebrać je w jednym miejscu aby ślad po nich nie zaginął.

Z pozdrowieniami
Paweł Troć