Oś czasu


Wszystkie znane wydarzenia zaistniałe w historii linii począwszy od roku 1884 po lata obecne. Zestawienie zawiera daty zarówno potwierdzone jak i niepewne.


Okres zaborów
 • 1884 – 1887: budowa linii Siedlce – Małkinia
 • 21 VII 1887: oddanie do użytku odcinka Siedlce – Małkinia
 • 1892 – 1893: budowa linii Małkinia – Ostrołęka
 • 6 VIII 1893: oddanie do użytku odcinka Małkinia – Ostrołęka
 • 27 XI 1893: pierwszy pasażerski pociąg z Siedlec do Ostrołęki
 • 1904: pożar Cukrowni Elżbietów
 • 1910: rozbudowa przystanku Kostki. Powstaje stacja kolejowa*
 • 1911: budowa mijanki Daniszewo
I Wojna Światowa
 • 1914: budowa przystanku Orło
 • 1915: wysadzenie mostu w Treblince, zniszczenie stacji Ostrołęka, Małkinia, Siedlce
 • 1915: zmiana szerokości toru z 1520mm na 1435mm, likwidacja toru nr 2
  – budowa przystanku Biel
  – pożar budynku dworca w Siedlcach
 • 1917: budowa stacji Jelonki*
  – budowa wieży ciśnień w Ostrołęce
 • 11 XI 1918: wyzwolenie Siedlec
 • 19 XII 1918: powołano Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych w Ostrołęce
 • 1918: przekształcenie przystanku w Treblince w stację kolejową*
  – budowa przystanku Gocły
20-lecie międzywojenne
 • 1919: likwidacja mijanki Daniszewo
 • 1923: naprawa mostu w Treblince
 • 1922: likwidacja przystanków Gocły i Biel i Orło
 • 1927: budowa nowej wieży ciśnień w Ostrołęce
 • 1930: powstaje przystanek osobowy Bielany Podlaskie
  – zamknięcie Cukrowni Elżbietów
 • 1932: zmiana nazwy stacji Telaki na Kosów Lacki
 • 1933: zamknięcie przystanku Bielany Podlaskie
 • 1935: Cukrownia Elżbietów ponownie pod parą
II Wojna Światowa
 • 1-2 IX 1939: silne bombardowania stacji Małkinia
 • 3-10 IX 1939: bombardowanie Siedlec
 • 6 IX 1939: bombardowanie Ostrołęki
 • 10 IX 1939: przejęcie stacji Ostrołęka przez Niemców
 • 1939: wysadzenie mostu w Gucinie, Niegowcu i Treblince
 • 1940: przywrócenie obsługi przystanku Bielany Podlaskie
 • 1940: budowa łącznicy nr 514 Prostyń Bug – Treblinka
 • 1940: powstają mijanki w Gocłach, Bieli, Wólce Okrąglik, Telakach oraz mijanka Burzec
 • IX 1941: powstaje karny obóz pracy Treblinka I
  – budowa bocznicy w Strzale
 • 1 VI – 11 VII 1942: powstaje obóz zagłady Treblinka II
 • 23 VII 1942: pierwszy transport Żydów do obozu zagłady Treblinka II
 • 23-25 VII 1942: deportacja Żydów z Kosowa Lackiego do Treblinki
 • IX – X 1943: likwidacja obozu zagłady Treblinka II
 • 23 VII 1944: likwidacja karnego obozu pracy Treblinka I
 • 28 VII 1944: doszczętne spalenie dworca w Siedlcach
 • 31 VII 1944: wyzwolenie Siedlec
 • 1944: wysadzenie mostu w Gucinie, Niegowcu, Treblince, Purzecu i Kol. Strzale
 • 1944: zmiana rozstawu szyn z 1435mm na 1520mm, budowa toru nr 2
  – wysadzenie dworca w Ostrowi Mazowieckiej
  – zniszczenie stacji Sokołów Podlaski oraz cukrowni Elżbietów
  – przekształcenie stacji Kostki w bocznicę szlakową
Okres PRL
 • 15 VIII 1945: przejęcie kolej przez PKP
 • 1945: zmiana szerokości toru z 1520mm na 1435mm, likwidacja toru nr 2
  – rozbudowa stacji Podnieśno
  – budowa nowego mostu nad rzeką Liwiec
  – budowa nowego przęsła mostu nad rz. Helenka
 • 1945 – 1951: odbudowa cukrowni w Sokołowie Podlaskim
 • 1949: powstaje przystanek osobowy Wólka Okrąglik
  – budowa dzisiejszej wieży ciśnień w Ostrołęce
 • Lata 50-te: budowa bocznicy „Solbet” w Podnieśnie
 • 1950: budowa budynku dworca w Ostrołęce
  – budowa przystanku osobowego Ostrów Mazowiecka Miasto
 • 20 XI 1951: wznowienie pracy Cukrowni Elżbietów
 • 1951: powstają przystanki osobowe w Gocłach i Borkach Siedleckich
 • 1 IV 1956: pierwszy kurs pociągu dalekobieżnego Lublin – Olsztyn
 • 1957 – 1959: budowa obecnego mostu nad rzeką Orz w Gucinie
 • 1957: powstają Polskie Zakłady Przemysłu Spożywczego w Siedlcach
 • 1958: budowa przystanku Biel
 • 10 IX 1958: powstają Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Karo” w Siedlcach
 • 1 IV 1959: wydłużenie pociągu relacji Lublin – Olsztyn do Gdyni
 • 1959: powstaje przystanek osobowy Daniszewo
 • 1960: oddanie do użytku kładki nad torami w Ostrołęce
 • 1967: zamknięcie stacji Jelonki, budowa posterunku bocznicowego Jelonki
 • 1968: modernizacja urządzeń SRK w Małkini
 • Lata 70-te: modernizacja urządzeń SRK w Ostrołęce i Siedlcach
 • 28 XI 1971: otwarcie zastępczego mostu drogowo – kolejowego w Treblince
 • 1973: modernizacja linii na odcinku Treblinka – Kosów Lacki
 • 1976: modernizacja linii na odcinku Ostrołęka – Jelonki
 • 22 XII 1977: elektryfikacja stacji Siedlce
 • 1980: modernizacja linii na odcinku Sokołów Podlaski – Podnieśno
 • 1984: Modernizacja linii na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski
 • 1981: budowa wagonowni Ostrołęka
 • 10 IX 1982: elektryfikacja stacji Małkinia
 • 1984: oddanie do użytku lokomotywowni w Ostrołęce
  – rozbiórka poczekalni Borki Siedleckie*
 • 1984: Modernizacja linii na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski
 • 7 X 1985: elektryfikacja stacji Ostrołęka
 • 31 III 1986: zawieszenie kursowania pociągu 5211 / 2512 Gdynia – Lublin
 • 1986: Modernizacja linii na odcinku Podnieśno – Siedlce
 • 1991: oddanie do użytku przystanku Jarnuty
 • 31 III 1993: zawieszenie przewozów pasażerskich
 • IX 1993: zawieszenie obsługi stacji Gucin, Treblinka, Kosów Lacki, Podnieśno
Po roku 1993
 • Po 1993: rozbiórka części torowiska w Treblince
 • 1995: zamknięcie jednej z hal wachlarzowych w Siedlcach
  – powstaje wytwórnia pasz Cargill w Siedlcach
  – wymiana przęsła mostu nad Liwcem w Purzecu
 • 1 III 1997: bankructwo i likwidacja Zakładów „Karo” w Siedlcach
 • 1997: Polskie Zakłady Przemysłu Spożywczego Drosed w Siedlcach rezygnują z transportu kolejowego.
 • 30 IV 1998: zamknięcie dla transportu szynowego mostu w Treblince
 • Tuż przed 2000: zamknięcie MD Siedlce*
 • 1999: zamknięcie siedleckiej wagonówki
  – remont budynku dworca w Siedlcach
 • 31 III 2000: zawieszenie kursowania kolejowej komunikacji autobusowej
 • 27 XI 2000: zamknięcie dla ruchu łącznicy nr 514
 • 2000: likwidacja nasycalni podkładów w Ostrowi Mazowieckiej
  – likwidacja PSKP Strzała
 • 2001: objazdy linią nr 34 zamkniętego mostu w Wyszkowie na linii nr 29
 • 2004: zawieszenie obsługi bocznicy „Solbet” w Podnieśnie*
  – rezygnacja z transportu kolejowego przez wytwórnię pasz Cargill w Siedlcach
 • 18 II 2004: PKP składa wniosek o likwidację linii na odcinku Małkinia – Sokołów Podlaski
 • III 2004: przekazanie linii na odcinku Małkinia – Sokołów Podlaski Samorządowi Województwa Mazowieckiego
 • 2004: likwidacja Cukrowni Elżbietów
  – likwidacja urządzeń SRK w Treblince
 • 2005: rozbiórka budynku dworca Ostrów Mazowiecka Miasto
 • 2006: rozbiórka nastawni Tr w Treblince oraz torowiska linii 34 na odcinku Małkinia – Kosów Lacki
  – rozbiórka części torowiska stacji Kosów Lacki
  – rozbiórka dworca i nastawni Młk3 w Małkini
  – rozbiórka bocznicy w Kostkach
  – rozbiórka bocznicy cukrowni Elżbietów w Sokołowie Podlaskim
 • 2006: wydzielenie z linii 34 odcinka Sokołów Podlaski – Siedlce i oznaczeni go jako linia nr 55
 • 2008: demontaż urządzeń SRK w Podnieśnie
  – rozbiórka nastawni Sk1 w Sokołowie Podlaskim
  – demontaż urządzeń SRK oraz wyburzenie budynku dworca w Kosowie Lackim
  – całkowite zamknięcie mostu kolejowo – drogowego w Treblince
 • XI 2009: rozbiórka poczekalni w Bielanach Podlaskich
 • 31 XII 2009: zamknięcie lokomotywowni Ostrołęka
 • 2009: rozbiórka spalonego budynku dworca oraz nastawni Tr-1 w Treblince
  – rozbiórka budynku dworca oraz nastawni w Podnieśnie
  – remont budynku dworca w Sokołowie Podlaskim
  – rozbiórka nastawni w Kosowie Lackim
 • 2010: rozbiórka mostu kolejowo – drogowego w Treblince
  – rozbiórka łącznicy nr 514
  – rozbiórka bocznicy „Przyborowie”
  – rozbiórka pozostałego torowiska w Kosowie Lackim oraz toru linii nr 34 do miejscowości Skibniew
 • 2011: rozbiórka budynku dworca w Kostkach
 • VII 2012: zamknięcie wagonowni Ostrołęka
 • 2012: remont nastawni w Ostrowi Mazowieckiej
  – rozbiórka budynków magazynu i dworca w Gucinie
  – remont linii na odcinku Ostrołęka – Małkinia
  – rozbiórka poczekalni w Telakach
  – rozbiórka budynku poczekalni w Daniszewie i Jarnutach i Gocłach
  – rozbiórka torowiska linii na odcinku Skibniew – Sokołów Podlaski
  – wymiana semaforów kształtowych na świetlne na ostrołęckiej grupie torów stacji Małkinia
  – ostatni zakład rezygnuje z korzystania z bocznicy w Strzale
 • 2013 – 2016: modernizacja stacji Siedlce
 • 2013: rozbiórka hali napraw EZT w Siedlcach
  – rozbiórka wiaduktu nad ul. Ząbkowską w Sokołowie Podlaskim
 • 2014: demontaż semaforów kształtowych w Gucinie
 • 2015: rozbiórka jedne z hal wachlarzowych w Siedlcach
  – rozbiórka budynku poczekalni w Jelonkach
 • 2016: rozbiórka strażnicy przejazdowej w Sokołowie Podlaskim
  – remont mostu nad rz. Helenka
 • 2017 – 2020: modernizacja stacji Małkinia
 • 2017: częściowa rozbiórka bocznicy Północnej Dzielnicy Przemysłowej miasta Siedlce
  – rozbiórka wiaduktu nad LK6 w Małkini
  – remont mostu nad rzeką Brok w Niegowcu
 • 2018: otwarcie tunelu drogowego pod stacją Siedlce
 • 2020: oddanie do użytku nowego wiaduktu w Małkini nad LK6
  – uruchomienie blokady liniowej ESTW na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce
 • 2021: renowacja dworca w Siedlcach
  – remont mostu nad rzeką Liwiec
  – budowa placu rozładunkowego przy torze nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

* Data niepewna


<- Powrót do strony głównej


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *