Ruch przed 1993r.

Pierwszy pociąg pasażerski z Siedlec do Ostrołęki wyruszył w drogę 27 XI 1893 roku. Mozolnie ciągnąca się budowa odcinka z Małkini do Ostrołęki oraz braki kadrowe sprawiły, że od planowanej daty oddania linii do użytku (tj. 1 II 1893 r.) minął prawie rok gdy połączenia pasażerskie uruchomiono na stałe. Od sierpnia do listopada 1893 r. pomimo czynnej już linii kursowały tu tylko pociągi administracyjne, dowożące kolejarzy na służbę oraz pociągi wojskowe. I to by było na tyle… Tyle wiemy o początkach kursowania pociągów na Kolei Żelaznej Siedlecko – Ostrołęckiej.
Przeglądając archiwalne rozkłady najważniejszym czynnikiem charakteryzującym ruch na linii nr 34, który rzuca się w oczy już w pierwszych rozkładach jazdy z początku XX wieku jest wyraźny podział linii na dwa odcinki. Północny z Ostrołęki do Małkini oraz południowy z Małkini do Siedlec. Granicą zdawała się być rzeka Bug oddzielająca dwie, zupełnie inne krainy, dzieląca rozkłady jazdy na dwa równe odcinki a w czasach powojennych stanowiąca dla kolei barierę nie do przebycia.

Cały ruch pasażerski od powstania linii do zawieszenia przewozów w 1993 roku to głównie pociągi relacji Ostrołęka – Małkinia oraz Małkinia – Siedlce. Bezpośrednie połączenia z Ostrołęki do Siedlec stanowiły dużą mniejszość w rozkładach a pozostałe pociągi jeśli się zdarzały to kursowały krótko.
Wyraźny podział linii na dwa odcinki dało się także zauważyć w ruchu towarowym. Bezpośrednie pociągi towarowe kursujące pomiędzy Ostrołęką oraz Siedlcami zdarzały się rzadko i poza jednym, stale kursującym w drugiej połowie XX wieku były wyjątkami.

Rok 1980. Siedlecki Ty2 z pociągiem osobowym z Małkini do Siedlec przejeżdża przez przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 627 w okolicy wsi Treblinka. Kadr z filmu "Shoah" w reż. Claude Lanzmann'a.
Rok 1980. Ty2 z pociągiem osobowy do Siedlec.

Podział linii także widoczny jest w obsłudze pociągów przez szopy. Odcinek z Ostrołęki do Małkini obsługiwała MD Ostrołęka zaś z Małkini do Siedlec naturalnie MD Siedlce. Dotyczyło to zarówno ruchu towarowego jak i pociągów osobowych z wyłączeniem bezpośrednich relacji.


Ruch pasażerski:

Z okresu sprzed I Wojny Światowej zachowały się tylko dwa rozkłady, z których wynika, że podstawowymi relacjami pociągów kursujących linią nr 34 w tamtym czasie były pociągi relacji Siedlce – Małkinia oraz Małkinia – Ostrołęka. Tych pierwszych stale kursowały trzy pary natomiast na północnym odcinku linii były to dwie pary wahadeł Małkinia – Ostrołęka.
Po I Wojnie Światowej pomimo zniszczeń udało się dość szybko udrożnić szlak i w 1919 roku uruchomiono pierwsze połączenie z Ostrołęki do Siedlec. Był to pociąg towarowo – osobowy nr 961 / 962 kursujący raz dziennie na zasadzie wahadła. W kolejnych latach połącznia pasażerskie zaczęły się rozkręcać i w 1922 roku były już dwa połączenia a w 1928 roku trzy pary pociągów z czego jeden był pociągiem nocnym. Do roku 1939 kursowały stale dwa wahadła relacji Ostrołęka – Małkinia oraz dwa, a tuż przed II Wojną Światową trzy wahadła pociągów relacji Małkinia – Siedlce. W okresie międzywojennym, poza podstawowymi relacjami pociągów wiele było także pociągów skróconych czy pociągów kończących bieg w połowie linii jak choćby połączenia z Warszawy Wileńskiej do Ostrowi Mazowieckiej czy pociągi relacji Siedlce – Sokołów Podlaski, wydłużone z czasem do Telak (Kosowa Lackiego).
II Wojna Światowa oraz przejęcie kolei przez okupanta a dokładniej dyrekcję kolei wschodnich OstBahn to nowy porządek. Z rozkładów jazdy zniknęły wszystkie skrócone relacje pociągów natomiast wprowadzono pociągi dostępne tylko dla obywateli Niemiec. Na obu częściach linii nr 34 kursowały stale 4 wahadła pasażerskie z czego jedno na jej północnym odcinku w relacji wydłużonej Warszawa – Ostrołęka. Odnotować też trzeba fakt kursowania stałych pociągów relacji Warszawa – Treblinka w latach 1942-1943 aczkolwiek ciężko je nazwać pociągami osobowymi a nawet pasażerskimi. Te „pociągi śmierci” nigdy nie powinny zaistnieć.

Po 1945 roku, mimo zniszczenia mostu nad rzeką Bug i przerwania ciągu komunikacyjnego z Małkini do Siedlec linia mimo wszystko rozkwita. To w okresie PRL pomiędzy Siedlcami i Ostrołęką kursuje najwięcej pociągów pasażerskich i to pomimo objazdu przez Sadowne Węgrowskie wymuszonego brakiem przeprawy przez rzekę Bug. W 1956 roku zaczął swoje kursowanie słynny „Włóczęga Północy” – dalekobieżny pociąg pasażerski relacji Olsztyn – Lublin, kilka lat później wydłużony do Gdyni.
W latach 70-tych, gdy oferta PKP na tej linii była najbogatsza linią z Ostrołęki do Siedlec kursowało pięć par pociągów i były to zarówno bezpośrednie pociągi Ostrołęka – Siedlce jak i relacje Tłuszcz – Ostrołęka i Tłuszcz – Małkinia. Zdarzały się także dodatkowo relacje Tłuszcz – Ostrów Mazowiecka. Budowa mostu nad rzeką Bug w Treblince znacząco polepszyła ofertę przewozową skracając czas przejazdu na odcinku Treblinka – Małkinia o prawie 20 minut. Momentem kulminacyjnym był rok 1980 kiedy to na przystanku osobowym Wólka Okrąglik (przystanek pośrodku niczego) zatrzymywało się w ciągu doby łącznie 12 pociągów (6 w kierunku Siedlec i 6 w kierunku Ostrołęki). 12 pociągów w rozkładzie dziś nie jest jakimś szczególnym wynikiem aczkolwiek biorąc pod uwagę, że linia nr 34 była poprzeczną do kierunku ciążenia potoków pasażerskich a jej przebieg omijał z dala większe miejscowości sprawia, że był to nadzwyczaj dobry wynik.

Niestety rok 1980 był ostatnim z tak dobrą ofertą przewozową Do roku 1991 utrzymywała się stała ilość połączeń w wielkości pięciu par połączeń aczkolwiek zniknęły wszystkie pociągi kończące bieg na stacji w Ostrowi Mazowieckiej. Pogarszający stan mostu nad Bugiem, kryzys na kolei, rozwój komunikacji autobusowej sprawiły, że liczba pociągów zaczęła maleć. Do 1993 pozostały już tylko 4 pary zaś 1.03.1993 roku zawieszono całkowicie ruch pasażerski na całej linii nr 34. Rolę pociągu przejęła autobusowa komunikacja zastępcza aczkolwiek połączeń kolejowych nigdy już nie przywrócono a autobusy przestały kursować 1 marca 2000 roku.

Ty2-775 gotowy do odjazdu z pociągiem 70243 Małkinia – Siedlce, 13.12.1990 Małkinia.
Źródło: www.wrphoto.eu 

Zestawienie ciekawszych relacji pociągów pasażerskich

Numery pociągówRelacjaRodzaj poć.Lata kursowania
1156, 1122, 2722, 7822Siedlce – Łomżaosobowy1930 – 1939
1155, 1121, 2721, 7821Łomża – Siedlceosobowy1930 – 1939
1152, 2752, 7852Siedlce – Łomża osobowy 1931 – 1938
1151, 2751, 7851Łomża – Siedlce osobowy 1931 – 1939
SF 176Ostrołęka – Małkinia Nosobowy1940 – 1944
SF 76Małkinia – Ostrołęka Nosobowy1940 – 1944
732, 7834, 726, 728, 1034Łomża – W-wa Wileńskaosobowy 1946 – 1950
731, 7833, 725, 727, 0133W-wa Wileńska – Łomżaosobowy 1946 – 1950
7832Ostrołęka – W-wa Wil.osobowy 1947 – 1948
7831W-wa Wil. – Ostrołękaosobowy 1947 – 1948
722, 724, 1032Łomża – W-wa Wileńska osobowy 1948 – 1950
721, 723, 0131W-wa Wileńska – Łomża osobowy 1948 – 1950
0212, 9214, 2512Olsztyn/Gdynia – Lublin 1dalekobieżny1956 – 1985
2011, 2913, 5211Lublin – Olsztyn/Gdynia 1dalekobieżny1956 – 1985
1504Mikołajki – W-wa Wil. 2kolonijny5 IV – 25 IX 1960
5103W-wa Wil. – Mikołajki 2kolonijny5 IV – 25 IX 1960
77213Tłuszcz – Siedlce 3osobowy1966 – 1982
77212Siedlce – Tłuszcz 3osobowy1966 – 1982
77220Siedlce – Białystokosobowy1972 – 1985
N) – pociąg z ograniczoną liczbą miejsc, dostępny tylko dla obywateli Niemiec
1) – Pociąg dalekobieżny relacji Lublin – Olsztyn – Lublin, w 1959 roku wydłużony do Gdyni
2) – pociąg kolonijny kursujący w relacji W-wa Wileńska – Mikołajki / Ruciane Nida – W-wa Wileńska
3) – pociąg kursujący z pominięciem stacji Małkinia także po udrożnieniu szlaku Treblinka – Małkinia

Ruch towarowy:

O przedwojennym ruchu towarowym na linii nr 34 ciężko cokolwiek powiedzieć. Wiadomo, że kursowały tu głównie pociągi zdawcze i zbiorowe. Do Sokołowa Podlaskiego przyjeżdżały przede wszystkim buraki cukrowe (trafiały do Cukrowni Elżbietów), Treblinka obsługiwała bocznicę do żwirowni zaś Jelonki Kopalnię Żwiru Przyborowie. Mniejsze stacyjki jak Kosów Lacki czy Gucin żyły własnym życiem. Po II Wojnie Światowej ciągnąca się mozolnie odbudowa kraju wykorzystywała każdą rampę i każdy plac ładunkowy przy którym istniał kawałek toru. W dalszym ciągu intensywnie eksploatowana była Kopalnia Żwiru Przyborowie a pomiędzy Jelonkami a Małkinią kursowały stale ciężkie pociągi ze żwirem. W Ostrowi Mazowieckiej, Treblince, Kosowie Lackim, Sokołowie Podlaskim i Podnieśnie w pierwszych latach po wojnie ładowano drewno zaś w samym Podnieśnie zbudowano bocznicę do Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych, skąd wyjeżdżały pociągi z pustakami i cegłami. W północnej części miasta Siedlce zagospodarowano zbudowaną podczas II Wojny Światowej bocznicę gdzie także utworzono skład drewna.

Kolejne lata to rozkwit przewozów towarowych na linii. Pociągi zbiorowe z Ostrołęki przywoziły do Sokołowa Podlaskiego buraki cukrowe, ładowane w Gucinie i Kostkach czy Kosowie Lackim. Cukrownia wysyłała koleją melasę i cukier. Do Podnieśna z kolei przyjeżdżały potężne składy z cementem i żwirem za wyjeżdżały stąd platformy z materiałami budowlanymi. Do Podnieśna trafiały także wagony ze zbożem podstawiane pod magazyn zakładu produkcji pasz. W 1957 roku powstał dzisiejszy Drosed a rok później Karo dzięki czemu z Siedlec na bocznicę w Strzale zaczęły kursować pociągi z wagonami krytymi z zaopatrzeniem a w drogę powrotną zabierały produkty kierowane na rynek krajowy i eksport.

W 1956 roku powstała bocznica nr 900 z Ostrołęki do Goworek mająca na celu zaopatrywać w węgiel ówczesną elektrociepłownie. 20 grudnia 1972 roku ukończono budowę Elektrowni w Ostrołęce co w połączeniu z oddaniem do użytku mostu nad Bugiem w Treblince sprawiło, że linią nr 34 zaczęły kursować w 1976 roku ciężkie pociągi z węglem z nowoutworzonej Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”. Składy ciągnięte przez dwa spalinowozy serii ST44 ważyły nawet 3000 ton i kursowały aż do końca lat 80-tych gdy zły stan techniczny mostu wymusił skierowanie pociągów przez Pilawę i Tłuszcz. Elektryfikacja linii kolejowej nr 29 z Tłuszcza do Ostrołęki przypieczętowały decyzje o zmianie trasy pociągu.

Rok 1980. Ty2-361 z 37 wagonowym pociągiem zbiorowym zjeżdża z mostu nad Bugiem w kierunku Treblinki. Kadr z filmu "Shoah" w reż. Claude Lanzmann'a.
Rok 1980. Ty2 z pociągiem zbiorowym do Siedlec.

Kryzys ekonomiczny pod koniec lat 80-tych odbił się także na ruchu towarowym. Na początku lat 90-tych ruch towarowy zamarł praktycznie całkowicie zaś po linii kursowało tylko kilka pociągów zbiorczych, zabierających z zamierających stacyjek coraz mniejsze ilości wagonów. Ostatecznie w 1993 roku (8 września) zawieszono obsługę stacji Gucin, Treblinka, Kosów Lacki i Podnieśno a ruch towarowy ograniczył się poza nielicznymi wyjątkami do odcinka Sokołów Podlaski – Siedlce i Ostrów Mazowiecka – Małkinia.


Włóczęga Północy:

W 1956 roku PKP uruchomiło pierwszy i jak się później okazało ostatni pociąg dalekobieżny kursujący linią nr 34. Pociągi 2913 relacji Lublin – Olsztyn i powrotny 9214 kursowały przez Łuków, Siedlce, Ostrołękę i Szczytno a w roku 1959 zostały wydłużone do Gdyni jako 2011 i 0212, przejeżdżając przez Morąg, Małdyty, Bogaczewo, Elbląg, Malbork i Tczew. Był to najwolniejszy pociąg na sieci PKP a swoją trasę o długości 604 kilometrów pokonywał w średnio 15 godzin.
Przez prawie 30 lat kursowania pociąg wielokrotnie zmieniał swój rozkład jazdy. Raz był pociągiem pośpiesznym, raz zwykłym osobowym a innym razem jechał jako pociąg przyspieszony. W ciągu całej trasy wielokrotnie zmieniana była planowa lokomotywa prowadząca zaś sam pociąg kilkakrotnie zmieniał kierunek jazdy sprawiając, że jazda dłużyła się straszliwie.

Pociąg był solą w oku PKP ze względu na swoją „punktualność”. Zdarzało się, że całą trasę pokonywał w nieco ponad dobę przyjeżdżając do stacji docelowych w Lublinie czy Gdyni w opóźnieniem wynoszącym nawet kilkanaście godzin. Przyczyną tego była jakość linii kolejowych, po których pociąg kursował a także często warunki atmosferyczne, które zimą często zmuszały do odwoływania pociągu. Ukończona elektryfikacja linii nr 9 z Warszawy do Gdańska w 1985 roku przesądziła o losie dalekobieżnego pociągu nocnego z Lublina do Gdyni, nazywanego „Włóczęgą Północy”. Pociąg od 1 kwietnia 1986 roku kursował już przez Warszawę i na dobre zniknął ze szlaku Ostrołęka – Siedlce po którym kursując zdobył status legendy.


Lata kursowaniaTyp pociąguStacje zatrzymania
1956-1957osobowywszystkie stacje i przystanki
1957-1958przyspieszonywszystkie oprócz Gocłów, Bielan Podl. i Bork Siedl.
1958-1959przyspieszonywszystkie oprócz Daniszewa, Gucina, Gocłów, Jelonek i Bieli
1960-1961pospiesznyOstrołęka, Ostrów Maz., Małkinia, Sokołów Podl, Siedlce
1961-1962przyspieszonyOstrołęka, Gucin, Ostrów Maz., Ostrów Maz. Miasto, Małkinia, Treblinka, Kosów Lacki, Sokołów Podl, Siedlce
1962-1963przyspieszonyOstrołęka, Gucin, Ostrów Maz., Ostrów Maz. Miasto, Małkinia, Treblinka, Kosów Lacki, Sokołów Podl, Podnieśno, Siedlce
1963-1972przyspieszonyOstrołęka, Ostrów Maz., Ostrów Maz. Miasto, Małkinia, dalej jako osobowy
1972-1973przyspieszonyOstrołęka, Ostrów Maz., dalej jako osobowy
1973-1985przyspieszonyOstrołęka, Gucin, Ostrów Maz., dalej jako osobowy
1985-1986przyspieszonyOstrołęka, Ostrów Maz., dalej jako osobowy
Zestawienie zmian postojów handlowych na odcinku Ostrołęka – Siedlce
Seria lokomotywyOdcinekSzopa macierzysta
EU07Gdynia – MalborkMD Gdynia
SP46Malbork – OlsztynMD Malbork
SP45Olsztyn – SzczytnoMD Olsztyn
SP45Szczytno – OstrołękaMD Ostrołęka
SP45Ostrołęka – LublinMD Lublin
Planowa obsługa trakcyjna pociągu w 1985 roku.
RelacjaWagony
Gdynia Gł. – LublinSlr, Dhx, Bc, Bhx, Bhx, Bhx, Bhx, Ahx, Ahx, BJhx, Bhx
Gdynia Gł – OlsztynPm (Amb. 821)
Olsztyn – LublinPm (Amb. 825)
Zestawienie wagonów w latach 70-tych, obieg nr 204 dla pociągu 5212
RelacjaWagony
Lublin – Gdynia Gł.Dhx, Bc, Bhx, Bhx, Bhx, Bhx, Ahx, Ahx, BJhx, Bhx, Slr
Lublin – OlsztynPm (Amb. 825)
Olsztyn – Gdynia Gł.Pm (Amb. 821)
Zestawienie wagonów w latach 70-tych, obieg nr 204 dla pociągu 2511

Obsługa trakcyjna:

Cała linia nr 34 była obsługiwana przez szopy MD Siedlce oraz MD Ostrołęka zaś granicą obsługi z pominięciem paru wyjątków była stacja Małkinia. Wszystkie pociągi osobowe na odcinku Małkinia – Siedlce były obsługiwane lokomotywami i drużynami z Siedlec zaś na odcinku Ostrołęka – Małkinia przez drużyny i lokomotywy Ostrołęckie. Wyjątkami są tu bezpośrednie połączenia Ostrołęka – Siedlce obsługiwane w całości przez MD Siedlce oraz połączenia z Warszawy Wileńskiej do Ostrowi Mazowieckiej. Te z kolei obsługiwała szopa w Tłuszczu. Nieco inaczej sprawa wyglądała z pociągami towarowymi i zbiorowymi. O ile nie ma żadnych informacji o obsłudze pociągu towarowego relacji Jaszczów – Ostrołęka to pozostałe pociągi obsługiwała praktycznie tylko szopa z Siedlec. Drużyny z Ostrołęki prowadziły pociągi poruszające się praktycznie tylko po odcinku Ostrołęka – Małkinia i nie „zapuszczały” się do Siedlec.
„Teerki i Teigreki” to główni przedstawiciele lokomotyw obsługujących cały ruch na linii po 1945 roku. Do spółki z obsługującymi pociągi osobowe parowozami serii Ok1 wykonywały całą pracę liniową oraz manewrową do lat 70-tych. Seria Tr203 wykorzystywana była do manewrów na stacjach węzłowych oraz lekkich pociągach zdawczych do pobliskich stacyjek. Pruskie parowozy typu P8, w Polsce oznaczone jako seria Ok1 ciągały pociągi osobowe zaś „potężne” Ty2… one ciągały wszystko. Obsługiwały ciężkie pociągi towarowe, zaglądały na każdą stację z pociągami zbiorowymi a gdy zabrakło lokomotyw hulały po linii z pociągami osobowymi. Spośród wszystkich pociągów jakie obsługiwały tylko do jednego były zadysponowane na stałe – 5211 Gdynia – Olsztyn.
Z biegiem czasu i postępem technologii parowozy zaczęto w latach 70-tych zastępować lokomotywami spalinowymi. Na linię wjechała seria SP45 (w tym jedna z pierwszych w Polsce SP45-005 przypisana do MD Siedlce w 1980 roku) a także SM42 i ST44. Te pierwsze kursowały z lekkimi pociągami zbiorowymi a z czasem zaczęły się pojawiać także na pociągach osobowych. Seria ST44 skierowana została do obsługi ciężkich pociągów towarowych z Jaszczowa do Ostrołęki, które to prowadziły w podwójnej trakcji. Gagariny pojawiały się także na ciężkich pociągach zbiorowych oraz zdawczych z i do Podnieśna.

W 1985 roku do MD Siedlce trafiły lokomotywy serii SP32 (początkowo oznaczone jako SP49). Pierwsze w Polsce numery 001 i 002 rozpoczęły obsługę planowych pociągów osobowych 8 maja 1985 roku a w kolejnych latach dołączyły do nich kolejne pojazdy z tej serii.
Ostatnie lata kursowania pociągów pasażerskich po linii nr 34 to powrót do łask parowozów prowadzących zamiennie ze spalinowozami wszystkie pociągi. Na linii znowu zaczęły się pojawiać ciężkie Ty2 zaś poczciwe smoluchy ST44 ciągały już tylko ciężkiego „węglarza” do Ostrołęki.
W roku 1993 zawieszono praktycznie cały ruch pociągów.

SP32-112 skończyła bieg z pociągiem 70221 Ostrołęka – Małkinia, 13.12.1990 Małkinia.
Źródło: www.wrphoto.eu 

Galeria:


Źródła: ilostan.forumkolejowe.pl, www.wrphoto.eu, polskieparowozy.pl, wmtmk.pl, Piotr J. Kosiński – Dzieje lokalnej sieci kolejowej na Północnym Mazowszu (do 1944 roku)


<- Powrót do strony głównej


Ruch po 1993r.

Pod koniec lat 80-tych władze PKP podjęły szereg decyzji wprowadzających politykę wygaszania ruchu pasażerskiego na deficytowych liniach kolejowych. Poskutkowało to na początku lat 90-tych tzw. rzezią połączeń. Do roku 2001 zlikwidowano kilkaset połączeń kolejowych na kilku tysiącach linii kolejowych a wśród nich 3 kwietnia 2000 roku połączenia Ostrołęka – Łapy, 9 czerwca 2001 Ostrołęka – Wielbark. Wielkie cięcia nie ominęły także linii nr 34, która jako pierwsza w regionie zamarła. 31 marca 1993 roku zawieszono kursowanie pociągów pasażerskich zaś kilka miesięcy później (wrzesień 1993) zamknięto dla ruchu trzy stacje przelotowe: Gucin, Treblinkę i Kosów Lacki. Zły stan techniczny mostu w Treblince, jego wieloletnie zaniedbanie tłumaczone planami budowy nowej przeprawy, ekspertyzy i przedłużanie „życia” kolejnymi, prowizorycznymi remontami dopełniły dzieła i w 1993 roku linia z Ostrołęki do Siedlec stała się martwym ciągiem komunikacyjnym.


1993 – 2012

W pierwszych latach po likwidacji ruchu pasażerskiego oraz zawieszeniu obsługi części stacji pośrednich z linii korzystały głównie pociągi zdawcze. Regularnie kursowały one w relacjach: Małkinia – Ostrołęka oraz Siedlce – Kosów Lacki. Ponieważ stacja w Kosowie nie była obsadzana pociągi zbiorcze z Siedlec kursowały na odcinku z Sokołowa na zasadzie pociągu bocznicowego. Pociągi pojawiały się także na stacji w Treblince oraz bocznicy w Koskach aczkolwiek tylko w celu odstawienia tam wagonów wyłączonych z użytkowania lub po prostu niepotrzebnych a kryzys lat 90-tych wymusił na PKP masowe odstawianie takich wagonów. Zalegały one masowo z Treblince, Kostkach, Siedlcach, Małkini czy Ostrołęce.

Rok 1995. SM42-319 z pociągiem zdawczym z Kosowa Lackiego do Siedlec opuszcza nieczynną już stację początkową. Fot. Paweł Wojtczuk, kolej.eu07.pl

Wszystkie pociągi zdawcze kursujące po 1993 roku tą linią obsługiwane były przez lekkie lokomotywy manewrowe serii SM42 zaś maksymalne masy brutto tych pociągów nie przekraczały 800 ton.
O ile pociągi zdawcze do Ostrowi Mazowieckiej kursują po dzień dzisiejszy o tyle pociąg zdawczy z Siedlec do Kosowa Lackiego obsługujący stacje Podnieśno, Sokołów Podlaski i Kosów Lacki stopniowo ograniczał liczbę obsługiwanych bocznic. I tak w 1998 roku zawieszono jego kursowanie do Kosowa Lackiego zaś w 2004 roku z listy stacji na których wykonywał pracę manewrową wypadło nieczynne od 1993 roku Podnieśno. Zmianom ulegały także dni jego kursowania. O ile w 1993 roku kursował w poniedziałki, środy i piątki to na początku lat 2000 potrafił nie pokazywać się na szlaku tygodniami zaś kulminacją dołka przewozowego był rok 2009 gdy począwszy od 1 stycznia pociąg pierwszy raz pojechał do Sokołowa Podlaskiego dopiero w kwietniu.

Reforma przemysłu odcisnęła piętno także na bocznicy kolejowej w Strzale. W 1997 roku upadły Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Karo zaś w tym samym czasie z transportu kolejowego zrezygnowały zakłady Drosed. Obsługujący bocznicę pociąg z Siedlec coraz rzadziej wyruszał w trasę. W roku 2004 zakłady produkcji pasz Cargill także zrezygnowały przewozów kolejowych a w 2012 to samo zrobiła spółka Sawex wynajmująca mały magazyn z rampą obok budynku dawnych zakładów „Karo”. Bocznica zamarła i w okolicy roku 2016 została zamknięta a w późniejszych latach częściowo rozebrana.

Rok 2010, Strzała. SM42-1009 podczas manewrów na torze szlakowym linii nr 55. Lokomotywa za chwilę podstawi 20 wagonów serii Gags i Gbs na Północną Bocznicę Przemysłową stacji Siedlce.
Relacja pociąguLata kursowaniaSeria lok.Stacje obsługiwane
Siedlce – Kosów Lacki1993 – 1998SM42Podnieśno, Sokołów Podl., Kosów Lacki
Siedlce – Sokołów Podl.1998 – do dziśSM42/SM48Podnieśno (do 2004) , Sokołów Podl.
Małkinia – Ostrów Maz.1993 – do dziśSM42Ostrów Mazowiecka
Siedlce – Strzała1993 – 2012SM42/SM48Północna Bocznica Przemysłowa m. Siedlce
Główne relacje pociągów stale kursujących linią nr 34 po roku 1993.

Po 2012 roku

Po roku 2012 przewozy na podzielonej już wtedy i częściowo rozebranej linii z Ostrołęki do Siedlec zaczęły wychodzić z dołka. Wyremontowaną linią nr 34 z Ostrołęki do Małkini zaczęły kursować pociągi towarowe z Warszawy do Białegostoku wykorzystując historyczną linię jako objazd zamkniętej do modernizacji linii kolejowej nr 6. Obsługę tych pociągów prowadziły lokomotywy serii ST44 i SM42 z Białegostoku. Linia ta była wykorzystywana także przez przewoźników prywatnych jak Freightliner Poland czy DB Cargo używających do prowadzenia pociągów lokomotyw serii Class66.

Rok 2013, Jarnuty. Duet gagarinów (ST44-700 i ST44-128) prowadzą pociąg stałego kursowania relacji Warszawa Praga - Białystok szlakiem Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka.

Przewóz towarów przez pociągi zdawcze także nieznacznie wzrósł. O ile we wcześniejszych latach do Ostrowi Mazowieckiej docierały tylko krótkie, kilkuwagonowe pociągi z węglem dla miejscowego składu węgla o tyle po roku 2012 plac rozładunkowy w Ostrowi Mazowieckiej zaczął przyjmować pociągi z nawozami na tyle ciężkie, że jeden skład dzielony był czy to w Małkini czy w Ostrołęce i docierał do celu jako dwa osobne pociągi.
Linia kolejowa nr 55 także odżyła pomimo likwidacji pociągów bocznicowych obsługujących Północną Bocznicę Przemysłową Miasta Siedlce. Sacja Sokołów Podlaski zaczęła przyjmować większą liczbę pociągów prywatnych przewoźników a same pociągi zdawcze zaczęły się wydłużać do tego stopnia, że obsługa ich serią SM42 nie była już możliwa z uwagi na duże brutta.

Głównym kontrahentem korzystającym z transportu kolejowego w Sokołowie Podlaskim w dalszym ciągu jest skup metali kolorowych „Segromet” wysyłający pociągami złom do warszawskiej Huty. Dodatkowo plac rozładunkowy wykorzystywany jest też do załadunku drewna oraz rozładunku składów ze żwirem, które od roku 2014 przyjeżdżają tu regularnie.
Na przełomie roku 2015/16 do Sokołowa Podlaskiego przyjeżdżały także składy z paliwem trafiające na tor 21 czyli bocznicę stacji paliw.

30.05.2016, Strzała. 111Ed-001 prowadzi pociąg towarowy relacji Gubin - Sokołów Podlaski. Elektrowóz ze spalinowym silnikiem dojazdowym zdefektował w połowie szlaku. Fot. Mateusz Gadzński.

Pociągi z wagonami do kasacji

Począwszy od 2000 roku spółka „Segromet” regularnie startuje do przetargów obejmujących kasację taboru kolejowego. Na jej bocznicę trafiają głównie lokomotywy PKP Cargo oraz wagony pasażerskie spółki PKP Intercity. Wyeksploatowane oraz skreślone ze stanu trafiają na bocznicę w Sokołowie gdzie są kasowane. Do dziś zezłomowano tam kilkaset wagonów pasażerskich, kilkadziesiąt lokomotyw serii SM42, SU45, SM31, pług odśnieżny 411S-43 oraz dwa czteroczłonowe zestawy wagonów piętrowych Bhp o numerach 289, 290, 291, 292 oraz 065, 066, 067, 068. Oba stacjonowały w Czeremsze.

21.08.2009, Bielany Podlaskie. SM42-831 prowadzi skład dwóch, czterosekcyjnych zestawów wagonów Bhp ze stacji Czeremcha do Sokołowa Podlaskiego. Wagony przeznaczone do kasacji. Fot. Marcin "FirefoxFan".

Pociągi rozbiórkowe

W latach 2006 – 2015 szlak Sokołów Podlaski – Siedlce przemierzyło kilkanaście pociągów roboczych, które przeprowadzały prace rozbiórkowe odcinka Małkinia – Sokołów Podlaski. Do Sokołowa za każdym razem przyjeżdżały dwa pociągi z których jeden – socjalny stacjonował na stacji zaś drugi – roboczy wypychany był na szlak w kierunku Małkini i po dojeździe do końca szlaku demontował całe odcinki toru łącznie z podkładami. Skład ten zestawiony z lokomotywy serii SM42, kilku platform oraz dźwigu (platformy na wysięgniku demontującej kilkudziesięciometrowy odcinek toru i wsuwający go na platformy) rozbierał w ciągu jednego dnia roboczego około 500 metrów szlaku.

Rok 2012, Kostki. SM42-2568 spółki PNI wpycha skład rozbiórkowy na koniec toru linii nr 34 w stronę Kosowa Lackiego.

Rozbiórką w latach 2006 – 2012 zajmowało się Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury zaś po jego bankructwie w 2012 roku Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe.


Pociągi specjalne

Linia kolejowa nr 34 nigdy nie była atrakcyjna pod kątem turystyki kolejowej toteż odwiedziła ją niewielka liczba pociągów specjalnych.

28.03.1998 – Siedlce – Ostrołęka

Był to pierwszy pociąg specjalny zorganizowany w głównej mierze przez środowisko internetowe. Pociąg prowadzony lokomotywą SU45-066 z MT Białystok (dawną maszyną ostrołęcką) oraz zestawiony z dwóch wagonów pasażerskich typu 120A (popularnie zwanych Bonanzą) i trzech wagonów towarowych pojechał z Siedlec przez Sokołów Podlaski do Treblinki, dalej łącznicą nr 514 do Prostyni Bug, gdzie zmienił kierunek jazdy i dalej przez Małkinię i Ostrów Mazowiecką dotarł do Ostrołęki. Pociąg uruchomiono z inicjatywy warszawskiego środowiska miłośników kolei.

Rok 1998. SU45-066 z pociągiem specjalnym relacji Siedlce - Ostrołęka przemierza łącznicę nr 514 Treblinka - Prostyń Bug. Fot. Andrzej Klauza
8.09.2012 – „Wokół Ostrołęki”

W 2012 roku szlak Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia przemierzył pierwszy w tym stuleciu pociąg specjalny. Skład pasażerski złożony z lokomotywy SM42-067 i trzech wagonów serii 111A pojechał z Białegostoku do Łomży a dalej do Goworek przez Ostrołękę i wrócił do Białegostoku przez Ostrów Mazowiecką i Małkinię. Organizatorami przejazdu byli Ziemowit Czerski i Krzysztof Waszkiewicz a pociąg stał się inspiracją dla uruchomienia kolejnego przejazdu, tym razem południowym odcinkiem dawnej linii nr 34.

6.04.2013 – „Stonką do Sokołowa”

W kwietniu 2013 roku w przepięknej, zimowej scenerii pojechał pociąg specjalny relacji Białystok – Sokołów Podlaski. Pociąg o nazwie „Stonką do Sokołowa” zestawiony z lokomotywy SM42-067 i trzech wagonów pasażerskich typu 112A przemierzył trasę z Białegostoku przez Czeremchę, Dziewule i Siedlce do Sokołowa Podlaskiego a organizatorami przejazdu byli Krzysztof Waszkiewicz i Ziemowit Czerski.

6.04.2012, Sokołów Podlaski. SM42-067 z pociągiem "Stonką do Sokołowa" podczas postoju w Sokołowie Podlaskim. Fot. Krzysztof Czekański.
14.11.2015 – Białystok – Częstochowa

Jesienią 2015 roku w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii kolejowej nr 6 pomiędzy Łochowem i Małkinią przez Ostrów Mazowiecką i Ostrołękę pojechał specjalny pociąg spółki PKP Intercity, uruchomiony na potrzeby pielgrzymki kolejarzy. Skład zestawiony z 10 wagonów II klasy przyjechał z Białegostoku do Małkini, wjechał na grupę ostrołęcką i prowadzony przez lokomotywę 754 046-1 pojechał do Ostrołęki przez Ostrów Mazowiecką. Pociąg ten dla wielu kolejarzy miał zapewne wartość nostalgiczną.

Rok 2015. Czeska lokomotywa 754 046-1, wypożyczona przez PKP Intercity prowadzi pociąg specjalny relacji Białystok - Częstochowa opuszczając stację Ostrów Mazowiecka w kierunku Ostrołęki.
10.02.2019 – „Ostrovia”

Po dłuższej, kilkuletniej przerwie na szlaki Kolei Żelaznej Siedlecko – Ostrołęckiej powróciły na dobre pociągi specjalne. Pierwszym z nich był uruchomiony przez TurKol.pl sp. z o.o pociąg „Ostrovia”. Obsłużony przez spalinowy zespół trakcyjny MR4015 pojechał w relacji Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka 10 lutego 2019 roku.

17.10.2020 – „Sokół”

Rok 2020 to kolejny przejazd pociągu specjalnego linią nr 55. Po odwołaniu planowanego pociągu w 2019 roku 17 października Sokołów Podlaski odwiedził pociąg specjalny „Sokół” zorganizowany w ramach imprezy „Bieszczady 2020” przez Turkol sp. z o.o. Zestawienie pociągu to SU42-536 oraz cztery oliwkowe wagony pasażerskie z lat 70-tych.

9.05.2021 – „Ostrovia”

W maju 2021 roku po raz kolejny w trasę ruszył pociąg specjalny „Ostrovia” zorganizowany przez Turkol sp. z o.o. Tym razem pojechał jako skład wagonowy. Cztery oliwkowe, te same co przed rokiem w Sokołowie wagony obsłużyła lokomotywa SU42-536 zaś cały przejazd odbył się w ramach imprezy „Mazowsze 2021”. Był to jak dotąd ostatni pociąg pasażerski, który pojawił się na dawnej linii kolejowej nr 34.


Galeria:

Pociągi towarowe

BR285-122

Zdawcze na linii 55

SM42-1070

Zdawcze na linii 34

SM42-605

Pociągi bocznicowe

SM42-1009

Pociągi pasażerskie

Pociągi rozbiórkowe

Pociągi kasacyjne

Pociągi techniczne


<- Powrót do strony głównej