Ruch po 1993r.

Pod koniec lat 80-tych władze PKP podjęły szereg decyzji wprowadzających politykę wygaszania ruchu pasażerskiego na deficytowych liniach kolejowych. Poskutkowało to na początku lat 90-tych tzw. rzezią połączeń. Do roku 2001 zlikwidowano kilkaset połączeń kolejowych na kilku tysiącach linii kolejowych a wśród nich 3 kwietnia 2000 roku połączenia Ostrołęka – Łapy, 9 czerwca 2001 Ostrołęka – Wielbark. Wielkie cięcia nie ominęły także linii nr 34, która jako pierwsza w regionie zamarła. 31 marca 1993 roku zawieszono kursowanie pociągów pasażerskich zaś kilka miesięcy później (wrzesień 1993) zamknięto dla ruchu trzy stacje przelotowe: Gucin, Treblinkę i Kosów Lacki. Zły stan techniczny mostu w Treblince, jego wieloletnie zaniedbanie tłumaczone planami budowy nowej przeprawy, ekspertyzy i przedłużanie „życia” kolejnymi, prowizorycznymi remontami dopełniły dzieła i w 1993 roku linia z Ostrołęki do Siedlec stała się martwym ciągiem komunikacyjnym.


1993 – 2012

W pierwszych latach po likwidacji ruchu pasażerskiego oraz zawieszeniu obsługi części stacji pośrednich z linii korzystały głównie pociągi zdawcze. Regularnie kursowały one w relacjach: Małkinia – Ostrołęka oraz Siedlce – Kosów Lacki. Ponieważ stacja w Kosowie nie była obsadzana pociągi zbiorcze z Siedlec kursowały na odcinku z Sokołowa na zasadzie pociągu bocznicowego. Pociągi pojawiały się także na stacji w Treblince oraz bocznicy w Koskach aczkolwiek tylko w celu odstawienia tam wagonów wyłączonych z użytkowania lub po prostu niepotrzebnych a kryzys lat 90-tych wymusił na PKP masowe odstawianie takich wagonów. Zalegały one masowo z Treblince, Kostkach, Siedlcach, Małkini czy Ostrołęce.

Rok 1995. SM42-319 z pociągiem zdawczym z Kosowa Lackiego do Siedlec opuszcza nieczynną już stację początkową. Fot. Paweł Wojtczuk, kolej.eu07.pl

Wszystkie pociągi zdawcze kursujące po 1993 roku tą linią obsługiwane były przez lekkie lokomotywy manewrowe serii SM42 zaś maksymalne masy brutto tych pociągów nie przekraczały 800 ton.
O ile pociągi zdawcze do Ostrowi Mazowieckiej kursują po dzień dzisiejszy o tyle pociąg zdawczy z Siedlec do Kosowa Lackiego obsługujący stacje Podnieśno, Sokołów Podlaski i Kosów Lacki stopniowo ograniczał liczbę obsługiwanych bocznic. I tak w 1998 roku zawieszono jego kursowanie do Kosowa Lackiego zaś w 2004 roku z listy stacji na których wykonywał pracę manewrową wypadło nieczynne od 1993 roku Podnieśno. Zmianom ulegały także dni jego kursowania. O ile w 1993 roku kursował w poniedziałki, środy i piątki to na początku lat 2000 potrafił nie pokazywać się na szlaku tygodniami zaś kulminacją dołka przewozowego był rok 2009 gdy począwszy od 1 stycznia pociąg pierwszy raz pojechał do Sokołowa Podlaskiego dopiero w kwietniu.

Reforma przemysłu odcisnęła piętno także na bocznicy kolejowej w Strzale. W 1997 roku upadły Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Karo zaś w tym samym czasie z transportu kolejowego zrezygnowały zakłady Drosed. Obsługujący bocznicę pociąg z Siedlec coraz rzadziej wyruszał w trasę. W roku 2004 zakłady produkcji pasz Cargill także zrezygnowały przewozów kolejowych a w 2012 to samo zrobiła spółka Sawex wynajmująca mały magazyn z rampą obok budynku dawnych zakładów „Karo”. Bocznica zamarła i w okolicy roku 2016 została zamknięta a w późniejszych latach częściowo rozebrana.

Rok 2010, Strzała. SM42-1009 podczas manewrów na torze szlakowym linii nr 55. Lokomotywa za chwilę podstawi 20 wagonów serii Gags i Gbs na Północną Bocznicę Przemysłową stacji Siedlce.
Relacja pociąguLata kursowaniaSeria lok.Stacje obsługiwane
Siedlce – Kosów Lacki1993 – 1998SM42Podnieśno, Sokołów Podl., Kosów Lacki
Siedlce – Sokołów Podl.1998 – do dziśSM42/SM48Podnieśno (do 2004) , Sokołów Podl.
Małkinia – Ostrów Maz.1993 – do dziśSM42Ostrów Mazowiecka
Siedlce – Strzała1993 – 2012SM42/SM48Północna Bocznica Przemysłowa m. Siedlce
Główne relacje pociągów stale kursujących linią nr 34 po roku 1993.

Po 2012 roku

Po roku 2012 przewozy na podzielonej już wtedy i częściowo rozebranej linii z Ostrołęki do Siedlec zaczęły wychodzić z dołka. Wyremontowaną linią nr 34 z Ostrołęki do Małkini zaczęły kursować pociągi towarowe z Warszawy do Białegostoku wykorzystując historyczną linię jako objazd zamkniętej do modernizacji linii kolejowej nr 6. Obsługę tych pociągów prowadziły lokomotywy serii ST44 i SM42 z Białegostoku. Linia ta była wykorzystywana także przez przewoźników prywatnych jak Freightliner Poland czy DB Cargo używających do prowadzenia pociągów lokomotyw serii Class66.

Rok 2013, Jarnuty. Duet gagarinów (ST44-700 i ST44-128) prowadzą pociąg stałego kursowania relacji Warszawa Praga - Białystok szlakiem Ostrołęka - Ostrów Mazowiecka.

Przewóz towarów przez pociągi zdawcze także nieznacznie wzrósł. O ile we wcześniejszych latach do Ostrowi Mazowieckiej docierały tylko krótkie, kilkuwagonowe pociągi z węglem dla miejscowego składu węgla o tyle po roku 2012 plac rozładunkowy w Ostrowi Mazowieckiej zaczął przyjmować pociągi z nawozami na tyle ciężkie, że jeden skład dzielony był czy to w Małkini czy w Ostrołęce i docierał do celu jako dwa osobne pociągi.
Linia kolejowa nr 55 także odżyła pomimo likwidacji pociągów bocznicowych obsługujących Północną Bocznicę Przemysłową Miasta Siedlce. Sacja Sokołów Podlaski zaczęła przyjmować większą liczbę pociągów prywatnych przewoźników a same pociągi zdawcze zaczęły się wydłużać do tego stopnia, że obsługa ich serią SM42 nie była już możliwa z uwagi na duże brutta.

Głównym kontrahentem korzystającym z transportu kolejowego w Sokołowie Podlaskim w dalszym ciągu jest skup metali kolorowych „Segromet” wysyłający pociągami złom do warszawskiej Huty. Dodatkowo plac rozładunkowy wykorzystywany jest też do załadunku drewna oraz rozładunku składów ze żwirem, które od roku 2014 przyjeżdżają tu regularnie.
Na przełomie roku 2015/16 do Sokołowa Podlaskiego przyjeżdżały także składy z paliwem trafiające na tor 21 czyli bocznicę stacji paliw.

30.05.2016, Strzała. 111Ed-001 prowadzi pociąg towarowy relacji Gubin - Sokołów Podlaski. Elektrowóz ze spalinowym silnikiem dojazdowym zdefektował w połowie szlaku. Fot. Mateusz Gadzński.

Pociągi z wagonami do kasacji

Począwszy od 2000 roku spółka „Segromet” regularnie startuje do przetargów obejmujących kasację taboru kolejowego. Na jej bocznicę trafiają głównie lokomotywy PKP Cargo oraz wagony pasażerskie spółki PKP Intercity. Wyeksploatowane oraz skreślone ze stanu trafiają na bocznicę w Sokołowie gdzie są kasowane. Do dziś zezłomowano tam kilkaset wagonów pasażerskich, kilkadziesiąt lokomotyw serii SM42, SU45, SM31, pług odśnieżny 411S-43 oraz dwa czteroczłonowe zestawy wagonów piętrowych Bhp o numerach 289, 290, 291, 292 oraz 065, 066, 067, 068. Oba stacjonowały w Czeremsze.

21.08.2009, Bielany Podlaskie. SM42-831 prowadzi skład dwóch, czterosekcyjnych zestawów wagonów Bhp ze stacji Czeremcha do Sokołowa Podlaskiego. Wagony przeznaczone do kasacji. Fot. Marcin "FirefoxFan".

Pociągi rozbiórkowe

W latach 2006 – 2015 szlak Sokołów Podlaski – Siedlce przemierzyło kilkanaście pociągów roboczych, które przeprowadzały prace rozbiórkowe odcinka Małkinia – Sokołów Podlaski. Do Sokołowa za każdym razem przyjeżdżały dwa pociągi z których jeden – socjalny stacjonował na stacji zaś drugi – roboczy wypychany był na szlak w kierunku Małkini i po dojeździe do końca szlaku demontował całe odcinki toru łącznie z podkładami. Skład ten zestawiony z lokomotywy serii SM42, kilku platform oraz dźwigu (platformy na wysięgniku demontującej kilkudziesięciometrowy odcinek toru i wsuwający go na platformy) rozbierał w ciągu jednego dnia roboczego około 500 metrów szlaku.

Rok 2012, Kostki. SM42-2568 spółki PNI wpycha skład rozbiórkowy na koniec toru linii nr 34 w stronę Kosowa Lackiego.

Rozbiórką w latach 2006 – 2012 zajmowało się Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury zaś po jego bankructwie w 2012 roku Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe.


Pociągi specjalne

Linia kolejowa nr 34 nigdy nie była atrakcyjna pod kątem turystyki kolejowej toteż odwiedziła ją niewielka liczba pociągów specjalnych.

28.03.1998 – Siedlce – Ostrołęka

Był to pierwszy pociąg specjalny zorganizowany w głównej mierze przez środowisko internetowe. Pociąg prowadzony lokomotywą SU45-066 z MT Białystok (dawną maszyną ostrołęcką) oraz zestawiony z dwóch wagonów pasażerskich typu 120A (popularnie zwanych Bonanzą) i trzech wagonów towarowych pojechał z Siedlec przez Sokołów Podlaski do Treblinki, dalej łącznicą nr 514 do Prostyni Bug, gdzie zmienił kierunek jazdy i dalej przez Małkinię i Ostrów Mazowiecką dotarł do Ostrołęki. Pociąg uruchomiono z inicjatywy warszawskiego środowiska miłośników kolei.

Rok 1998. SU45-066 z pociągiem specjalnym relacji Siedlce - Ostrołęka przemierza łącznicę nr 514 Treblinka - Prostyń Bug. Fot. Andrzej Klauza
8.09.2012 – „Wokół Ostrołęki”

W 2012 roku szlak Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia przemierzył pierwszy w tym stuleciu pociąg specjalny. Skład pasażerski złożony z lokomotywy SM42-067 i trzech wagonów serii 111A pojechał z Białegostoku do Łomży a dalej do Goworek przez Ostrołękę i wrócił do Białegostoku przez Ostrów Mazowiecką i Małkinię. Organizatorami przejazdu byli Ziemowit Czerski i Krzysztof Waszkiewicz a pociąg stał się inspiracją dla uruchomienia kolejnego przejazdu, tym razem południowym odcinkiem dawnej linii nr 34.

6.04.2013 – „Stonką do Sokołowa”

W kwietniu 2013 roku w przepięknej, zimowej scenerii pojechał pociąg specjalny relacji Białystok – Sokołów Podlaski. Pociąg o nazwie „Stonką do Sokołowa” zestawiony z lokomotywy SM42-067 i trzech wagonów pasażerskich typu 112A przemierzył trasę z Białegostoku przez Czeremchę, Dziewule i Siedlce do Sokołowa Podlaskiego a organizatorami przejazdu byli Krzysztof Waszkiewicz i Ziemowit Czerski.

6.04.2012, Sokołów Podlaski. SM42-067 z pociągiem "Stonką do Sokołowa" podczas postoju w Sokołowie Podlaskim. Fot. Krzysztof Czekański.
14.11.2015 – Białystok – Częstochowa

Jesienią 2015 roku w związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na linii kolejowej nr 6 pomiędzy Łochowem i Małkinią przez Ostrów Mazowiecką i Ostrołękę pojechał specjalny pociąg spółki PKP Intercity, uruchomiony na potrzeby pielgrzymki kolejarzy. Skład zestawiony z 10 wagonów II klasy przyjechał z Białegostoku do Małkini, wjechał na grupę ostrołęcką i prowadzony przez lokomotywę 754 046-1 pojechał do Ostrołęki przez Ostrów Mazowiecką. Pociąg ten dla wielu kolejarzy miał zapewne wartość nostalgiczną.

Rok 2015. Czeska lokomotywa 754 046-1, wypożyczona przez PKP Intercity prowadzi pociąg specjalny relacji Białystok - Częstochowa opuszczając stację Ostrów Mazowiecka w kierunku Ostrołęki.
10.02.2019 – „Ostrovia”

Po dłuższej, kilkuletniej przerwie na szlaki Kolei Żelaznej Siedlecko – Ostrołęckiej powróciły na dobre pociągi specjalne. Pierwszym z nich był uruchomiony przez TurKol.pl sp. z o.o pociąg „Ostrovia”. Obsłużony przez spalinowy zespół trakcyjny MR4015 pojechał w relacji Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Ostrołęka 10 lutego 2019 roku.

17.10.2020 – „Sokół”

Rok 2020 to kolejny przejazd pociągu specjalnego linią nr 55. Po odwołaniu planowanego pociągu w 2019 roku 17 października Sokołów Podlaski odwiedził pociąg specjalny „Sokół” zorganizowany w ramach imprezy „Bieszczady 2020” przez Turkol sp. z o.o. Zestawienie pociągu to SU42-536 oraz cztery oliwkowe wagony pasażerskie z lat 70-tych.

9.05.2021 – „Ostrovia”

W maju 2021 roku po raz kolejny w trasę ruszył pociąg specjalny „Ostrovia” zorganizowany przez Turkol sp. z o.o. Tym razem pojechał jako skład wagonowy. Cztery oliwkowe, te same co przed rokiem w Sokołowie wagony obsłużyła lokomotywa SU42-536 zaś cały przejazd odbył się w ramach imprezy „Mazowsze 2021”. Był to jak dotąd ostatni pociąg pasażerski, który pojawił się na dawnej linii kolejowej nr 34.


Galeria:

Pociągi towarowe

BR285-122

Zdawcze na linii 55

SM42-1070

Zdawcze na linii 34

SM42-605

Pociągi bocznicowe

SM42-1009

Pociągi pasażerskie

Pociągi rozbiórkowe

Pociągi kasacyjne

Pociągi techniczne


<- Powrót do strony głównej