Solbet

Rok 2016. Tor bocznicy na ostatniej prostej przed bramą zakładową.
 • Typ: bocznica stacyjna
 • Stacja macierzysta: Podnieśno
 • Kilometr: 106,100
 • Długość bocznicy: ok 1km
 • Data budowy: 1955
 • Data zawieszenia obsługi: przed 2000 r.
 • Data rozbiórki: –
 • Ilość punktów zdawczych: 1
 • Obsługa: lokomotywy serii 409Da, SM42
 • Urządzenia SRK: brak
 • Status: nieczynna

Historia:

O historii bocznicy kolejowej w Podnieśnie nie wiadomo zbyt wiele. Większość z tego co wiemy to raczej domysły oraz domniemania na podstawie tego, co już wiemy. A wiemy tyle, że bocznicy nie ma na zdjęciach lotniczych z października 1944 roku aczkolwiek widać ją na mapach topograficznych z 1962 roku. Szyny których użyto do jej budowy pochodzą z roku 1931. Logicznym wnioskiem jest, że bocznica powstała już po roku 1945 a jej budowa nie była związana z odbudową linii przez Armię Czerwoną do celów wojskowych. Z niepotwierdzonych informacji zaś wynika, że zarówno bocznica jak i zakład powstały w 1955 roku.
W latach 50 – tych XX wieku nastąpiła intensywna odbudowa kraju po II Wojnie Światowej. Powstało wiele zakładów produkujących materiały budowlane, w tym Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych w Podnieśnie. Prawdopodobnie w celu jego obsługi wybudowano kilometrowej długości bocznicę z pobliskiej stacji. Transportowano nią do zakładu takie materiały jak cement czy żwir zaś wywożono materiały budowlane. Po zawieszeniu obsługi stacji Podnieśno w 1993 roku bocznica była czynna jeszcze przez kilka lat aczkolwiek data jej zamknięcia nie jest znana. Nastąpiło to na pewno przed rokiem 2000.

Infrastruktura:

Bocznica zaczyna się w stacji Podnieśno rozjazdem nr 103 w torze nr 2, tuż obok miejsca, w którym kiedyś znajdowała się nastawnia dysponująca Pd. Wędruje ona ciasnym łukiem w kierunku zachodnim do Zakładu Produkcji Materiałów Budowlanych „Solbet” w Podnieśnie, który dziś nie korzysta już z transportu kolejowego. Po ok. 800 metrach od stacji mamy bramę zakładową a za nią rozjazdy i dwa tory, gdzie dokonywano rozładunków i załadunków towarów na wagony. Przy jednym z torów znajduje się rampa oraz magazyn. Na drugim jego końcu znajduje mały garaż dla lokomotywy typu 409Da, która niegdyś obsługiwała manewry zakładowe.
Wagony mające mieć rozładunek czy załadunek na bocznicy przyjmowane były w Podnieśnie na tor nr 2, dzielone na dwa składy po 200 metrów i ciągnięte na tor wyciągowy nr 5, skąd były spychane na bocznicę przez lokomotywę, która przyprowadziła pociąg z Siedlec. Manewry wewnątrzzakładowe obsługiwała miejscowa lokomotywa serii 409Da. Wjazd z bocznicy w stację Podnieśno zabezpieczony jest wykolejenicą Wk2.


Chronologia wydarzeń

 • 1955 – budowa bocznicy
 • 1993 – zawieszenie obsługi stacji macierzystej
 • Przed 2000 – zawieszenie obsługi bocznicy

Lokalizacja:


Wyświetl większą mapę

Schemat bocznicy:

Schemat bocznicy Solbet Podnieśno w 1993 roku.
Schemat bocznicy Solbet Podnieśno w 1993 roku.

Źródła: fotopolska.eu, atlaskolejowy.net