Kostki

Budynek dworca w Kostkach w roku 2005. Fot. Marcin Kulinicz.
 • Typ: przystanek osobowy (2006 – 2012)
  – bocznica szlakowa (1945 – 2006)
  – stacja (1910 – 1945)
  – przystanek osobowy (1887 – 1910)
 • Linia: 34
 • Kilometr: 81,980
 • Data budowy: 1910 r.
 • Data zamknięcia: przed 2000 r.
 • Semafory: kształtowe, zdemontowane
 • Rozjazdy: ręczne, kluczowe
 • Peron: rozebrany
 • Budynek dworca: rozebrany
 • Budynki nastawni: rozebrane
 • Odległość od zabudowań: 150 m.
 • Status: rozebrana

Historia:

Stacja kolejowa w Kostkach powstała w roku 1910. Wcześniej, podczas budowy linii powstał tu mały przystanek osobowy. Była to mijanka zlokalizowana na uboczu większej miejscowości Skibniew, oddalona od niej o niecały kilometr. Spełniała swoją funkcję do roku 1944 kiedy to PKP nie zdecydowały się na pełną odbudowę stacji ze zniszczeń wojennych. Przekształcona w bocznicę szlakową obsługiwała załadunki pociągów jeszcze w latach 80-tych. Modernizacja linii nr 34 w roku 1984 także wiele nie zmieniła. Po niej Kostki służyły już tylko jako tor odstawczy dla niepotrzebnych wagonów towarowych. Odstawione chłodnie i wagony kryte gniły na bocznym torze prawie do roku 2000 kiedy to ruch na linii zamarł. Po roku 2005 zdecydowano się na rozbiórkę dodatkowego toru zaś rok później zapadła decyzja o rozbiórce całej linii nr 34 na odcinku Małkinia – Sokołów Podlaski. Rok 2012 to rozbiórka fizyczna toru stacyjnego i peronu zaś w 2011 rozebrano budynek dworca. Dziś po Kostkach pozostała już tylko pusta przestrzeń oraz kilka słupów latarni, które niegdyś oświetlały plac ładunkowy.


Infrastruktura:

Stacja w Kostkach powstała w 1910 roku posiadała jeden tor dodatkowy oraz jeden boczny z żeberkiem ochronnym, placem ładunkowym i oświetleniem. Dwie parterowe nastawnie kierowały ruchem pociągów za pomocą rozjazdów ręcznych oraz semaforów kształtowych. Jedna z nich, zlokalizowana w południowej części stacji obsługiwała także przejazd kolejowy na dzisiejszej drodze wojewódzkiej nr 627. Infrastrukturę pasażerską stanowił jeden peron ziemny, jednokrawędziowy o długości 200m, oświetlony latarniami, wysadzany wierzbami. Obok peronu stał drewniany budynek dworca z kasą biletową, kasą towarową i poczekalnią oraz magazyn i toalety.


Chronologia wydarzeń:

 • 1887 – otwarcie przystanku
 • 1910 – otwarcie stacji
 • 1944 – przekształcenie w bocznicę szl.
 • 1993 – zawieszenie obsługi miejscowej
 • ok 2000 – zamknięcie bocznicy
 • 2006 – demontaż toru dodatkowego
 • 2011 – rozbiórka budynku dworca
 • 2012 – rozbiórka toru nr 1

Chronologia nazw:

 • 1887 – 1910 – Kostki
 • 1910 – 1944 – Kostki
 • 1944 – 2006 – Kostki
 • 2006 – 2012 – Kostki

Lokalizacja:


Wyświetl większą mapę

Galeria:


Ciekawostki:

 • Ostatni planowy pociąg pasażerski z Kostek odjechał o godzinie 21:02 dnia 31.03.1993 roku i był to pociąg 70214 relacji Siedlce – Małkinia.
 • Ostatni lokator budynku dworca w Kostkach zmarł w 2007 roku. Świadczą o tym nieopłacane rachunki za energię elektryczną przewracające się wśród innych dokumentów w ruinach dworca…

Źródła: atlaskolejowy.net, bazakolejowa.pl