Kalendarium

 • 16 XII 1862 r. – otwarcie stacji Małkinia
 • 8 X 1866 r. – otwarcie stacji Siedlce
 • 21 VII 1887 r. – otwarcie linii Siedlce – Małkinia
  – otwarcie przystanku osobowego w Treblince
  – otwarcie stacji „Telaki” w Kosowie Lackim
  – otwarcie przystanku pasażerskiego Kostki
  – otwarcie stacji Sokołów Podlaski
  – otwarcie przystanku pasażerskiego Podnieśno
  1 II 1893 r. – otwarcie linii Małkinia – Ostrołęka
  – otwarcie stacji Ostrołęka
  – otwarcie stacji Gucin
  – otwarcie stacji Ostrów Mazowiecka
 • 1910 r. – budowa stacji Kostki
 • 1911 r. – budowa mijanki Daniszewo
 • 1914 r. – budowa przystanku osobowego Orło
 • 1915 r. – zbombardowanie stacji Małkinia
  – pożar dworca w Siedlcach
  – budowa stacji Podnieśno
  – zmiana szerokości toru z 1524 mm na 1435 mm
  – wysadzenie most nad Bugiem w Treblince
  – budowa przystanku osobowego Biel
 • 1917 r. – budowa drewnianej wieży ciśnień w Ostrołęce
  – budowa stacji „Jelonki” w Trynosach
 • 1918 r. – budowa bocznicy żwirowni w Treblince
  – budowa stacji w Treblince
 • 1919 r. – rozbiórka drugiego toru linii nr 34
  – rozbiórka mijanki Daniszewo
 • 1920 r. – w Ostrołęce powstaje trójkąt do obracania parowozów
  – budowa tymczasowego mostu nad rzeką Bug w Treblince
 • 1922 r.- likwidacja przystanku osobowego Biel
  – likwidacja przystanku osobowego Orło
 • 1927 r. – ukończona budowa murowanej wieży ciśnień w Ostrołęce
 • 1930 r. – budowa przystanku osobowego Bielany Podlaskie
 • 1932 r. – zmiana nazwy stacji Telaki na Kosów Lacki
 • 1 IX 1939 r. – zbombardowanie stacji Małkinia
 • 3-10 IX 1939 r. – intensywne bombardowanie stacji Siedlce
 • 6 IX 1939 r. – wysadzenie mostu nad rzeką Bug w Treblince
 • 1939 r. – budowa bocznicy w Strzale
 • 1940 r. – odbudowa mosty nad rzeką Bug w Treblince
  – budowa łącznicy nr 514: Prostyń Bug – Treblinka
  – budowa mijanki Burzec
 • 1941 r. – rozbudowa stacji Gucin
  – budowa mijanek Gocły, Biel, Wólka Okrąglik
 • 22–25 IX 1942 r. – masowa deportacja getta z Kosowa Lackiego do Treblinki
 • 1944 r. – zniszczenie dworców w Siedlcach, Sokołowie Podlaskim, Kosowie Lackim, Treblince, Ostrowi Maz. i Ostrołęce
  – częściowo wysadzona parowozownia w Siedlcach
  – zniszczone lub wysadzone mosty nad rzekami Helenka, Liwiec, Bug, Brok, Orz
  – likwidacja obozów w Treblince
  – odbudowa drugiego toru linii nr 34
  – likwidacja mijanek: Burzec, Wólka Okrąglik, Biel, Gocły
 • 1945 r. – rozbiórka drugiego toru linii nr 34
  – rozbudowa stacji w Podnieśnie i Sokołowie Podlaskim
  – likwidacja stacji Kostki, przekształcenie w bocznicę szlakową
 • 1949 r. – budowa przystanku osobowego Wólka Okrąglik
  – budowa nowej wieży ciśnień w Ostrołęce
 • 1950 r. – otwarcie nowego dworca w Ostrołęce
  – budowa przystanku osobowego Ostrów Mazowiecka Miasto
 • 1951 r. – budowa przystanków osobowych Borki Siedleckie i Gocły
 • 1958 r. – budowa przystanku osobowego Biel
 • 1959 r. – budowa przystanku osobowego Daniszewo
 • 1960 r. – budowa kładki nad torami w Ostrołęce
 • 1967 r. – likwidacja stacji „Jelonki” w Trynosach
  – budowa posterunku bocznicowego Jelonki
 • lata 70-te – modernizacja SRK w Siedlcach, Treblince, Małkini oraz Ostrołęce (semafory świetlne)
 • 28 XI 1971 r. – otwarcie mostu kolejowo – drogowego w Treblince
 • 1971 r. – otwarcie bocznicy nr 900 do Goworek
 • 1973 r. – budowa przystanku osobowego Telaki
 • 22 XII 1977 r. – elektryfikacja stacji Siedlce
 • 1981 r. – rusza wagonownia w Ostrołęce
 • 10 IX 1882 r. – elektryfikacja stacji Małkinia
 • 1983 r. – rusza lokomotywownia w Ostrołęce
 • 1984 r. – rozbiórka carskiej parowozowni w Ostrołęce
  – modernizacja linii nr 34
  – likwidacja trójkąta do obracania parowozów w Siedlcach
 • 1985 r. – zawieszenie kursowania „Włóczęgi Północy”
 • 17 X 1985 r. – elektryfikacja stacji Ostrołęka
 • 1991 r. – budowa przystanku Jarnuty
 • 31 III 1993 r. – zawieszenie przewozów pasażerskich na linii 34 wprowadzając komunikację zastępczą
 • IX 1993 r. – zawieszenie obsługi stacji Gucin, Treblinka, Kosów Lacki, Podnieśno
 • IX 1993 r. – zamknięcie dla ruchu szynowego mostu nad rzeką Bug w Treblince
 • 1993 r. – zamknięcie nastawni Młk3 w Małkini
 • lata 90-te – likwidacja torów 5 i 7 w Treblince
  – likwidacja toru nr 3 w Gucinie
 • 1995 r. – zamknięcie jednej z hal lokomotywowni w Siedlcach
 • 1999 r. – remont budynku dworca w Siedlcach
  – zamknięcie hali napraw EZT w Siedlcach
 • 2000 r. – likwidacja nasycalni podkładów w Ostrowi Mazowieckiej
  – zamknięcie bocznicy w Kostkach
 • 2004 r. – likwidacja MD Siedlce
  – zawieszenie obsługi bocznicy w Podnieśnie
 • 18 II 2004 r. – złożenie przez PKP PLK wniosku o likwidację linii nr 34 na odcinku Małkinia – Sokołów Podl.
  – likwidacja SRK w Treblince
  – wyburzenie nastawni Tr1 w Treblince
  – likwidacja Cukrowni Elżbietów
 • 2005 r. – rozbiórka budynku poczekalni w Ostrowi Mazowieckiej Miasto
 • 2006 r. – rozbiórka dworca oraz nastawni Młk3 w Małkini
  – rozbiórka nastawni dysponującej Tr w Treblince
  – rozbiórka torowiska linii 34 na odcinku Małkinia – Kosów Lacki
  – rozbiórka części torowiska stacji Kosów Lacki
  – likwidacja bocznicy w Kostkach
  – podział ciągu Ostrołęka – Siedlce na dwie odrębne linie kolejowe (34 i 55)
 • 2007 r. – powstanie zakładu produkcji taboru Stadler w Siedlcach
 • 2008 r. – rozbiórka dworca i urządzeń SRK w Kosowie Lackim
  – rozbiórka nastawni Sk1 w Sokołowie Podlaskim
  – demontaż urządzeń SRK w Podnieśnie
 • 2009 r. – remont budynku dworca w Sokołowie Podlaskim
  – rozbiórka nastawni w Kosowie Lackim
  – rozbiórka nastawni i budynku dworca w Podnieśnie
  – rozbiórka dworca Treblinka
 • XI 2009 r. – rozbiórka poczekalni i toalet w Bielanach Podlaskich
 • 31 XII 2009 r. – zamknięcie lokomotywowni w Ostrołęce
 • 2010 r. – rozbiórka resztek torowiska w Kosowie Lackim
  – likwidacja bocznicy szlakowej Jelonki
 • 2011 r. – likwidacja budynku dworca w Kostkach
 • VI 2012 r. – zamknięcie wagonowni Ostrołęka
 • 2012 r. – rozbiórka dworca i magazynu w Gucinie
  – rozbiórka budynków poczekalni w Daniszewie i Jarnutach
  – rozbiórka poczekalni w Telakach
  – wymiana SRK (semafory kształtowe zastąpiono świetlnymi) na ostrołęckiej grupie torów stacji Małkinia
 • 2013 r. – częściowa rozbiórka torowiska MD Ostrołęka
  – rozbiórka hali napraw EZT w Siedlcach
 • 2013 – 2016 – modernizacja stacji Siedlce
 • 2014 r. – demontaż semaforów w Gucinie
 • 2014 – 2015 – budowa drogi wojewódzkiej nr 627 śladem linii kolejowej nr 34
 • 2015 r. – rozbiórka dworca Ostrów Mazowiecka
  – zburzenie budynku poczekalni w Jelonkach
  – rozbiórka jednej z hal wachlarzowych MD Siedlce
 • 2018 – 2020 – modernizacja stacji Małkinia
 • 17 X 2019 r. – ostatni nieplanowy pociąg pasażerski na linii nr 55
 • 2020 r. – zabudowa blokady liniowej ESTW1 na linii nr 55
 • 9 V 2021 r. – ostatni nieplanowy pociąg pasażerski na linii nr 34

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *